W piątek 25 czerwca o godz. 11:30 odbyła się uroczystość zakończenia nauki przez uczniów klas ósmych naszej szkoły. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Grażyna Pogonowska Zastępca Burmistrza Nowego Tomyśla oraz Bartosz Zborała przedstawiciel Rady Rodziców.

Uroczystości rozpoczęliśmy od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły Dariusz Stachecki. W swoim wystąpieniu podsumował dwuletni pobyt uczniów w szkole. Podziękował za zaufanie, którym obdarzyli nas uczniowie oraz ich rodzice, za to, że skorzystali z naszej oferty edukacyjnej – nauki w oddziale dwujęzycznym i klasie z modułem „Laboratorium STEAM”. Dziękujemy, że wybraliście Trójkę. Z pewnością nie była to łatwa decyzja, bo wiązała się ze zmianą dotychczasowego środowiska, wyjścia poza strefę komfortu. My bardzo staraliśmy się, aby tego zaufania nie zawieść. W myśl słów Johna Lubboca: „Nie to jest najważniejsze, aby każde dziecko czegoś nauczyć, ale to, by wzbudzić w każdym dziecku pragnienie nauczenia się czegoś” pracowaliśmy tak, aby w każdym uczniu rozbudzić ciekawość, pasję i zaangażowanie. Rozwijać kreatywność, pracę w grupie prowokować do krytycznego, abstrakcyjnego i komputacyjnego myślenia. Dziś wiemy, że to się udało, mimo, że czas pandemii pokrzyżował nam niektóre plany.
W swoim wystąpieniu dyrektor podkreślał, że jest dumny z postawy i wysokich kompetencji kadry pedagogicznej. Jest również dumny z osiągnięć uczniów z tego w jaki sposób kształtowały się ich osobowości, z tego jak rozwijali swoje zainteresowania i talenty. Prosił też, żeby duma towarzyszyła naszym Absolwentom, gdy będą wspominać swoją szkołę.

Przekazał także życzenia realizacji wszystkich planów i zamierzeń w szkołach ponadpodstawowych. Życzył również udanych, pełnych słońca, odpoczynku i ciekawych przygód wakacji.

Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem otrzymali:

z klasy 8a: Kinga Czekała, Justyna Kania, Antonina Koźmiński, Martyna Szczepaniak, Maja Wierzbicka, Iga Woźna

z klasy 8b: Igor Łukasz Dziewiałtowski – Gintowt, Mikołaj Guzik, Borys Stanisław Kaczmarek, Oskar Kapustka, Marta Krzyśków, Karolina Laufer, Mirosława Wojcieszak

Do rodziców wyróżnionych uczniów Rada Pedagogiczna skierowała listy gratulacyjne.

Tradycją naszej szkoły jest, że uczniom, którzy kończą szkołę z najwyższą lokata w nauce wręczamy dyplomy.

Lokaty w klasach ósmych

 • lokata (średnia 5,37): Karolina Laufer
 • lokata (średnia 5,47): Igor Łukasz Dziewiałtowski - Gintowt
 • lokata (średnia 5,53): Marta Krzyśków
 • lokata (średnia 5,61): Iga Woźna
 • lokata (średnia 5,84): Mirosława Wojcieszak

Rada Pedagogiczna przyznaje także tytuły najlepszych absolwentów:

 • tytuł „Najlepszy absolwent w dziedzinie nauk humanistycznych” – nie przyznano
 • tytuł „Najlepszy absolwent w dziedzinie nauk matematyczno-informatycznych” – nie przyznano
 • tytuł „Najlepszy absolwent w dziedzinie nauk przyrodniczych” (biologia, fizyka, chemia, geografia); - nie przyznano
 • tytuł „Najlepszy absolwent w dziedzinie artystycznej” (muzyka, plastyka, technika) – Marta Krzyśków
 • tytuł „Najlepszy absolwent w dziedzinie sportu”. – Iga Woźna

 

Nagrodę specjalną Rady Pedagogicznej dla najlepszego absolwenta SP3 w 2021 roku otrzymała Mirosława Wojcieszak.

W tym roku po raz pierwszy nominowaliśmy absolwentów do tytułu Najlepszy z Najlepszych przyznawanego przez Burmistrza Nowego Tomyśla na podstawie uchwały nr XXVIII/347/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 listopada 2020 r.

 • w dziedzinie sportu – Iga Woźna
 • w dziedzinie artystycznej – Marta Krzyśków

Laureaci odebrali certyfikaty z rąk Zastępcy Burmistrza Nowego Tomyśla pani Grażyny Pogonowskiej. Otrzymali również nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł.

Na zakończenie gratulacje naszym absolwentom złożyła Grażyna Pogonowska. W imieniu rodziców podziękowania dla dyrekcji i nauczycieli przekazał Bartosz Zborała. Życzył uczniom powodzenia w kolejnych etapach edukacyjnych oraz udanych wakacji.

Absolwenci pożegnali się ze szkołą tańcem i piosenką, którą pięknie zaśpiewała Emilia Parfliniak. W układzie tanecznym wystąpiła najlepsza absolwentka w dziedzinie artystycznej – Marta Krzyśków.

W imieniu wszystkich absolwentów słowa podziękowania i pożegnania przekazała Mirka Wojcieszak, a w imieniu klas siódmych naszych absolwentów pożegnała Aleksandra Czajka.

Uroczystość zakończyła się staropolskim zwyczajem – odtańczeniem przez absolwentów poloneza. Taniec zainaugurował słowami „poloneza czas zacząć” dyrektor szkoły Dariusz Stachecki, który na tę okoliczność przywdział strój szlachecki, bardzo podobny do tego, w którym być może chodził nasz patron Feliks Szołdrski.

Dziękuję panu Piotrowi Witczakowi za przygotowanie i prowadzenie uroczystości. Wszystkim uczniom, absolwentom życzę wspaniałych wakacji, dużo odpoczynku, pięknej pogody, odkrywania nowych miejsc, wielu wrażeń i ciekawych przygód.

Dariusz Stachecki