Uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcje edukacyjnym „Odkrywcza chemia – poznaj, sprawdź, wykorzystaj”, który był realizowany przez Wydział Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod kierownictwem Pani prof. Anetty Zioła-Frankowskiej. Pierwsza część, która miała miejsce w lutym, obejmowała wykłady prowadzone w formie on-line. Druga część realizowana była w czerwcu.

Uczniowie otrzymali zestawy odczynników i w klasie przeprowadzali doświadczenia laboratoryjne pod kierunkiem pracowników Wydziału Chemii, którzy byli połączeni z nimi poprzez aplikację Teams. W ramach prowadzonych zajęć, uczniowie między innymi:

  • badali twardość wody wodociągowej,
  • otrzymywali mydło,
  • poznali tajniki kuchni molekularnej otrzymując „kawior” z Coli i Kubusia,
  • porównywali zapachy naturalne i syntetyczne,
  • poznali budowę barwnikowego ogniwa słonecznego oraz mierzyli wytwarzany przez takie ogniwo potencjał,
  • wyizolowali DNA z banana,
  • przeprowadzali reakcje charakterystyczną cukru prostego – glukozy.

Dzięki udziałowi w projekcie mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy oraz zdobycia nowych wiadomości i umiejętności. Najwięcej przyjemności sprawiło im jednak samodzielne wykonywanie doświadczeń.

Opiekun: Krzysztof Urbaniak