Jeśli jesteś uczniem klas 4-8 naszej szkoły zapraszam Cię do wzięcia udziału w konkursie na mapę wybranego kraju anglojęzycznego. Możesz wybrać Wielką Brytanię (lub Anglię, Szkocję, Walię) USA, Australię lub Irlandię. Zaznacz na niej stolicę kraju, większe miasta, ważne ośrodki turystyczne i gospodarcze, miejsce warte zobaczenia, zwierzęta występujące w danym kraju oraz elementy ukształtowania terenu (góry, jeziora, rzeki, morza, itp.).

Uczniowie klas 7-8 dodatkowo zamieszczają ciekawostki w postaci kilku zdań po angielsku o wybranych elementach na mapie.

Do zdobycia fantastyczne nagrody!!! 

REGULAMIN

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 3
  2. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.
  3. Konkurs polega na wykonaniu dowolną techniką (np. na brystolu, styropianie, płycie, sklejce, pleksi, tekturze) mapy wybranego kraju anglojęzycznego.
  4. Poszczególne elementy mapy (miasta, góry, jeziora, zwierzęta, itd.) należy podpisywać w języku angielskim.
  5. Format pracy, co najmniej A3.
  6. Mapa nie może być w formie elektronicznej, musi mieć postać fizyczną.
  7. Pracę należy wykonać indywidualnie.
  8. Termin dostarczania prac konkursowych to 31 maja 2021.
  9. Mapę należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podać klasę oraz dostarczyć do SP3 w Nowym Tomyślu.

 Organizator konkursu Małgorzata Handzewniak