Pandemia i związane z nią obostrzenia znacząco wpłynęły na sposób funkcjonowania naszej biblioteki, przez wiele tygodni było w niej wyjątkowo cicho… Wszystko się zmieniło za sprawą cudownych, wesołych pierwszoklasistów, którzy przyjęli nasze zaproszenie na uroczystość pasowania.

Pasowania, ze względów pandemicznych, rozłożone zostały na kilka dni i rozpoczęły się 16 lutego. Celem spotkania było zachęcenie najmłodszych do korzystania z biblioteki, rozwijanie szacunku do książki oraz wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych. W czasie krótkiej pogadanki uczniowie zapoznani zostali z regulaminem biblioteki, jej księgozbiorem, zasadami wypożyczania książek oraz zachowania w bibliotece.

Jeden z uczniów wziął udział w uroczystości zdalnie :) ale to już dziś nikogo nie dziwi. Po krótkim wprowadzeniu, przyszli czytelnicy poddani zostali internetowemu quizowi na platformie Kahoot. „Egzamin” dotyczył znajomości zasad obowiązujących w bibliotece i przeprowadzony został na iPadach. Wszyscy poradzili sobie znakomicie – tym samym dopuszczeni zostali do uroczystej przysięgi.
Skupieni i poważni uczniowie przyrzekali, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Następnie magicznym ołówkiem zostali pasowani na czytelników naszej biblioteki. Na koniec otrzymali od nas plastikowe legitymacje i zakładki do książki. Tak przygotowani przystąpili do pierwszego samodzielnego wypożyczenia. Uśmiechy na twarzach świadczą o tym, że sprawiło im to dużą frajdę.

Spotkanie przebiegło w milej i przyjaznej atmosferze. Mamy nadzieję, że biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym uczniom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym i radosnym, gdzie czytelnicy są zawsze mile widziani.

Renata Kurasińska, Małgorzata Gucia