Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że na skutek wprowadzenia nowych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, zajęcia dla klas 4-8 w naszej szkole będą odbywały się przez najbliższe dwa tygodnie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Lekcje będą prowadzone według dotychczasowego planu lekcji dostępnego w systemie Librus Synergia. Większość lekcji będzie miała charakter zajęć online prowadzonych za pomocą aplikacji MS TEAMS.

Czas pracy dzieci z urządzeniami będzie uzależniony od przedmiotu i charakteru lekcji. Formy pracy i sposoby kontrolowania wiadomości i umiejętności zostaną omówione podczas spotkań z nauczycielami.

Zajęcia dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej będą prowadzone bez zmian. Dla uczniów klas 4-8 nie będą wydawane obiady. Sposób rozliczenie zostanie Państwu podany w komunikacie kierownika świetlicy.

W tej trudnej sytuacji bardzo Państwa proszę o dobrą współpracę i zapewnienie dzieciom możliwości udziału w zajęciach. Mając na uwadze dobre doświadczenia z ubiegłego roku szkolnego, jestem przekonany, że wspólnie podjęty wysiłek zaowocuje dobrymi rezultatami.

Życzę Państwu dużo zdrowia.

Z poważaniem,

Dariusz Stachecki