Aktualności

W środę 14 października punktualnie o 9:00 rozpoczęła się uroczystość pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Wzięło w niej udział 110 odświętnie ubranych uczniów klas pierwszych. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, udostępniliśmy rodzicom Pierwszaków 25% miejsc w hali widowiskowo – sportowej. To wystarczyło, by na widowni zasiadł jeden przedstawiciel rodziny każdego dziecka.

Najpierw w imieniu uczniów klas drugich powitała pierwszaków Laura z klasy 2c, składając jednocześnie najlepsze życzenia „samych sukcesów w zdobywaniu wiedzy, dużo radości i uśmiechu oraz tego, by pobyt w szkole był najwspanialszą przygodą pełną samych najlepszych ocen i wzorowego zachowania”.

Następnie bohaterowie naszej uroczystości udowodnili, że są godni przyjęcia w poczet Trójkowiczów. Zrobili to za pomocą wierszy i piosenek, a Marcel z 1a, Kacper z 1c i Marcel z 1b zapewnili uroczyście nas wszystkich:

„Już nie jestem przedszkolaczek.

Wkładam książki w mój plecaczek

I do szkoły z nimi gnam.

Jestem uczniem mówię wam!

 

Nie zawiodę mojej Pani

Wszystkie lekcje odrobię dla niej

Choćby trudne, co mi tam,

Jestem uczniem mówię Wam.

 

Samiuteńkie szóchy zbiorę,

Obiecuję to mej szkole,

Żadnych uwag nie będę miał,

Będę wzorem mówię Wam.”

 

Po znakomitej części artystycznej, dzieci nagrodzone burzą oklasków przystąpiły w wielkim skupieniu do ślubowania:

„W obecności dyrekcji, nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów ślubuję uroczyście:

Wypełniać sumiennie obowiązki ucznia – ŚLUBUJĘ!

Uczyć się pilnie, być dobrym kolegą – ŚLUBUJĘ!

Dbać o dobre imię swojej klasy, szkoły i domu rodzinnego – ŚLUBUJĘ!

Przynosić dumę rodzicom i nauczycielom – ŚLUBUJĘ!

Swoim zachowaniem i nauką sprawiać innym radość – ŚLUBUJĘ!”

 

Następnie przyrzeczenie złożyli także rodzice pierwszoklasistów, którzy zadeklarowali:

"Będę zawsze pamiętać, że dziecko jest unikalnym skarbem. Słuchać uważnie o czym mówi. Pamiętać, że każdy człowiek uczy się na błędach. Doceniać w dziecku to, co najlepsze. Przytulać je często. Cieszyć się jego dzieciństwem pamiętając, że szybko mijają lata – PRZYRZEKAMY!"

Po ślubowaniu, równie uroczysty charakter miało pasowanie uczniów. Dyrektor szkoły Dariusz Stachecki, w obecności wychowawców klas Magdaleny Wartel, Joanny Witczak, Anny Mieleszczuk – Albrecht, Malwiny Paszke oraz Danuty Reiman, pasował na uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu indywidualnie każdego pierwszoklasistę dotykając jego ramienia magicznym ołówkiem. Każdy nowo przyjęty w poczet trójkowiczów uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom.

Po uroczystym pasowaniu dyrektor Dariusz Stachecki pogratulował znakomitego przygotowania uroczystości i życzył, aby ośmioletnia podróż w murach Trójki upłynęła uczniom w atmosferze wzajemnego szacunku i życzliwości, by każdy dzień spędzony w szkole był wspaniałą intelektualną przygodą pełną wrażeń i dobrych emocji.

Nasi najmłodsi pożegnali gości piosenką, a potem była już tylko słodka niespodzianka i grupowe zdjęcia na pamiątkę tego ważnego wydarzenia.

Bardzo dziękuję Joannie Kałek z 4b i Szymonowi Ciesielskiemu z 4c, którzy profesjonalnie poprowadzili uroczystość, a także paniom Magdalenie Wartel, Joannie Witczak, Annie Mieleszczuk – Albrecht, Malwinie Paszke i Danucie Reiman za znakomite przygotowanie uczniów do tego ważnego święta. Dziękuję także panu Piotrowi Witczakowi za oprawę muzyczną i wizualną, pani Elżbiecie Dzierżyńskiej za serwis fotograficzny oraz Panu Tomaszowi Tomaszewiczowi za sfilmowanie naszej uroczystości. Rodzicom dziękuję za obecność, zachowanie zasad reżimu sanitarnego i zrozumienie szczególnych warunków, w których przebiegała nasza uroczystość.

Dariusz Stachecki

 

A4 Infociacho