W dniu 30 stycznia 2018 roku, po raz pierwszy gościliśmy w naszej szkole przedstawicielkę firmy Jomar, pielęgniarkę ratownictwa medycznego Panią Teresę Tomiak, która przeprowadziła osobno w trzech pierwszych klasach pokazy udzielania pierwszej pomocy. Celem spotkania było uświadomienie jak bezcenna może być szybka pomoc, wykonywana przez świadka zdarzenia, która bardzo często ratuje życie poszkodowanym.

Uczniowie mogli się dowiedzieć w praktyczny sposób, jak właściwie i skutecznie udzielać pierwszej pomocy oraz w jaki sposób przeprowadzić reanimację. Pokaz zaprezentowany był z wykorzystaniem profesjonalnego, specjalistycznego sprzętu ratowniczego –fantomów i defibrylatora. Czy uczniom podobały się  takie zajęcia? Na pewno tak. Dzieci mogły aktywnie w nich uczestniczyć. Każde z nich mogło po raz pierwszy wykonać samodzielnie czynności ratujące życie ludzkie i wypróbować z użyciem fantomu reanimację. Te niecodzienne zajęcia były dla wszystkich uczniów i nauczycieli lekcją wrażliwości oraz przełamywania własnej obojętności na los drugiego człowieka. Uczniowie podziękowali gościowi za pokaz oraz otrzymali dyplomy świadczące o zdaniu egzaminu na ,,Małego ratownika”. Wspólne zdjęcia w klasach są pamiątką tych pokazów.

Organizator spotkań : Izabela Olszewska