27 sierpnia odbyło się zebranie Rady Pedagogicznej poświęcone organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2020/21. Roku trudnym ze względu na trwającą pandemię koronawirusa, wymagającym od dyrekcji, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szczególnego i dokładnego przygotowania szkoły do pracy w specyficznych warunkach. Zdecydowany nacisk RP położyła na wypracowanie procedur zapewniających bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom. Zapoznaliśmy się z wytycznymi MEN, MZ i GIS oraz przyjęliśmy do realizacji przygotowane przez dyrektora „Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu w czasie pandemii koronawirusa w roku szkolnym 2020/2021.” Zrobiliśmy wszystko, aby SP3 była przyjaznym i bezpiecznym miejscem dla naszych uczniów.

Było to pierwsze od pięciu miesięcy zebranie stacjonarne. Dotychczas, ze względu na pandemię i liczne ograniczenia spotykaliśmy się online. Liczne grono pedagogiczne z zachowaniem reżimu sanitarnego spotkało się na sali gimnastycznej.
Spotkanie całego grona pedagogicznego stało się okazją do pożegnania odchodzących na emeryturę nauczycielek. W tym roku zdecydowało się na ten trudny krok aż 5 naszych koleżanek: polonistki Katarzyna Beyer, Danuta Kaczmarek i Dorota Wiśniewska, nauczycielka biologii Alicja Mieleszczuk oraz nauczycielka geografii Renata Liberkowska. Zakończenie pracy zawodowej jest bez wątpienia ważnym, ale i trudnym wydarzeniem w życiu każdego nauczyciela. Trudnym bo trzeba rozstać się z uczniami, współpracownikami, z murami szkoły, do których spieszyło się każdego dnia. Wiadomo, dyżur rzecz święta! Nasze koleżanki czeka więc duża zmiana. Ta chwila zmusiła nas wszystkich do refleksji. Były więc podziękowania za wsparcie, współpracę, za życzliwość i dobre słowo. Były kwiaty, życzenia i upominki od Rady Pedagogicznej. Nie obyło się bez wzruszających wspomnień…

Podziękowania za wieloletnią pracę, osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, za zaangażowanie i trud włożony w wychowanie uczniów, złożył dyrektor szkoły Dariusz Stachecki.

Drogie koleżanki, życzymy Wam spełnienia niezrealizowanych marzeń i rozwijania pasji!

Z Radą Pedagogiczną pożegnała się też pani Anna Przybylska, która od nowego roku szkolnego obejmie stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jastrzębsku Starym. Pani Ani życzymy wielu sukcesów na tym trudnym i wymagającym stanowisku.

Spotkanie stało się też okazją do gratulacji z okazji nadania stopni awansu zawodowego młodym nauczycielkom. Panie Ewelina Bańkowska, Honorata Bruździńska i Paulina Lisek zostały nauczycielkami kontraktowymi natomiast pani Ewelina Kaczałka jest już nauczycielem mianowanym. Serdecznie gratulujemy! 
To nie koniec zmian kadrowych. Od nowego roku szkolnego pracę w naszej szkole rozpoczną nowi pracownicy: pani Magdalena Basińska – nauczycielka języka polskiego, oraz dwie nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej – panie Danuta Reiman i Malwina Paszke. Witamy w SP3 i życzymy sukcesów.

Kolejne dni, to okres intensywnych przygotowań do nowego roku szkolnego - praca w zespołach przedmiotowych i problemowych, przyjęcie i ewidencjonowanie podręczników, budowa planu lekcji i przygotowywanie dokumentacji.
Czekamy na Was 1. września!