Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu kształceniem językowym przez Państwa Dzieci oraz w związku z tym, że z przyczyn spowodowanych pandemią koronawirusa nie udało się uruchomić od nowego roku szkolnego oddziału dwujęzycznego, proponujemy udział w dodatkowych obowiązkowych zajęciach „Wiedza o kulturze krajów anglojęzycznych” prowadzonych w języku angielskim.

Mamy już duże doświadczenie w prowadzeniu takiego modułu jeszcze z czasów gimnazjum. Cieszył się on bardzo dużą popularnością i w istotny sposób pozwalał na podniesienie kompetencji językowych naszych uczniów.

Moduł będzie realizowany przez 2 lata (w klasie siódmej i ósmej). Przeznaczony jest dla uczniów utalentowanych językowo. Zajęcia w grupach międzyoddziałowych będą prowadzone w języku angielskim oferując uczniom możliwość intensywnego kształcenia językowego i doskonalenia swoich kompetencji językowych. Projektowe metody pracy z pewnością wpłyną na rozwój zainteresowań uczniów.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie deklaracji (w załączniku) i dostarczenie jej do sekretariatu szkoły najpóźniej do dnia 4 września br. W przypadku dużego zainteresowania, o przyjęciu do grupy decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz ocena z języka angielskiego uzyskana na koniec roku szkolnego 2019/2020.

Deklaracja udziału w zajęciach.