Pod takim właśnie hasłem uczniowie klas siódmych oraz drugich i trzecich klas gimnazjalnych 15, 16 i 17 stycznia przeżywali swe Szkolne Rekolekcje. Prowadziła je grupa młodych ludzi z ks. Kubą Bartczakiem, którzy na co dzień ewangelizują na górze Ślęży pod Wrocławiem. Tam też organizują różne spotkania dla młodzieży, grają koncerty i głoszą rekolekcje ze świadectwami osobistego spotkania z Jezusem.

Nasi uczniowie także mieli okazję posłuchać świadectw Martyny, Julii, Szymona i Jurija, których połączyło spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem podczas zeszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Czas spotkania z nimi był bardzo wzruszający i dotykający serc.
Z kolei na hali Powiatowego Centrum Sportu uczniowie mogli uczestniczyć w niezwykłym koncercie jedynego rapującego księdza w Polsce. Ks. Jakub ujął młodych swą muzyką oraz tekstami i jak mówił „ Nagrywając rapsy o Bogu łączę przyjemne z pożytecznym. Staram się przypominać ludziom o miłosiernej miłości Boga przeznaczonej dla każdego bez wyjątku.”
W ostatnim dniu rekolekcji młodzież miała okazję doświadczyć osobistego spotkania z żywym Chrystusem i Jego miłością
podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, spowiedzi świętej i Eucharystii.

Małgorzata Haliniak