26 czerwca odbyły się w naszej szkole uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i pandemię koronawirusa miały one skromny, minimalistyczny charakter. Ze względów bezpieczeństwa, odbyły się one na boisku szkolnym jedynie w obecności wychowawców i dyrekcji szkoły. Nie zaprosiliśmy w tym roku gości i rodziców, którzy zawsze towarzyszyli nam w tych ważnych chwilach.

O godzinie 9:00 w uroczysty sposób zostały wręczone świadectwa uczniom klas trzecich, którzy zakończyli pierwszy etap edukacyjny. Godzinę później ich miejsce zajęli ósmoklasiści, by w uroczysty sposób zakończyć naukę w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Uczniowie pozostałych klas otrzymali świadectwa z rąk wychowawców według ogłoszonego wcześniej harmonogramu w warunkach reżimu sanitarnego przy wejściach do szkoły w różnych częściach budynku.

Na poziomie edukacji wczesnoszkolnej przyznano uczniom wyróżnienia. W klasie 1a: Polina Babich, Stanisław Karaś, Filip Knop, Bartosz Lipski, Aleksander Szymański; w klasie 1b: Emilia Andrzejewska, Oliwia Najdek, Franciszek Puk, Maja Rogalska, Mikołaj Szofer; w klasie 1c: Marcel Kroma, Laura Knop, Kaja Michalczak, Maria Waberska, Adrianna Wartel; w klasie 1d: Daria Bochniak, Magdalena Grochalska, Maria Janelt, Lena Janelt, Blanka Kawa; w klasie 2a: Zuzanna Kosicka, Laura Kroma, Julia Nawacka, Zuzanna Pieprzyk, Wiktoria Woźniak; w klasie 2b: Maksymilian Gaczyński, Oliwier Grygier, Zofia Płoszyńska, Wiktoria Sobiech, Tomasz Woga; w klasie 2c: Michał Bielecki, Wiktoria Kaczmarek, Hubert Lotka, Bartosz Mrozik, Nicola Sinkiewicz; w klasie 2d: Laura Bańkowska, Iga Nyćkowiak, Oliwia Strańska, Lena Świtała, Adam Szarłata; w klasie 3a: Patrycja Błażejczyk, Jagoda Bochniak, Paulina Kaźmierczak, Lilianna Kędzia, Kornelia Kowala; w klasie 3b: Łukasz Izydorek, Joanna Kałek, Antoni Kałek, Zuzanna Świątek, Piotr Wawrzynowicz; w klasie 3c:  Weronika Bimkiewicz, Szymon Ciesielski, Maksymilian Miałkas, Kamil Kuster, Michalina Mnich.

Uczniom, którzy zdobyli najwyższe lokaty w nauce Rada Pedagogiczna przyznała dyplomy. W klasach piątych piątą lokatę w nauce uzyskała Emilia Urbaniak, czwartą Kamil Piątek, Wiktoria Waberska, Olga Kujbida i Agnieszka Witek, trzecią Sebastian Kubacki, drugą Agata Kandulska i Zofia Marcinkowska, a laureatkami pierwszej lokaty są Joanna Bąk i Joanna Karaś.

W klasach szóstych piątą lokatę w nauce uzyskali Karol Kaczmarek, Wiktoria Furmańczyk, Adrian Kaźmierowski, Maksym Jakubowski, czwartą Aleksandra Czajka, trzecią Łukasz Kuster, Patrycja Kujbida i Weronika Stieler, drugą Natalia Błażejczyk, Marcelina Helińska i Maciej Myszczyszyn. Pierwszą lokatę uzyskała Natalia Skiba.

W klasach siódmych piątą lokatę w nauce uzyskały Antonina Koźmiński i Maja Wierzbicka, czwartą Marta Krzyśków, trzecią Igor Dziewiałtowski – Gintowt i Karolina Laufer, drugą Iga Woźna a pierwszą Mirosława Wojcieszak.

Szkołę Podstawową nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z piątą lokatą w nauce ukończyła Martyna Nowaczyk, z czwartą Roksana Kudłaszyk i Oliwia Murawska, z trzecią Jagoda Handzewniak, z drugą Małgorzata Szałek. Laureatką pierwszej lokaty w nauce została Maria Wojtkiewicz.

Tradycją Trójki jest przyznawanie tytułów „Najlepszy Absolwent” w pięciu dziedzinach: nauk humanistycznych, matematyczno-informatycznych, nauk przyrodniczych, w dziedzinie artystycznej i w dziedzinie sportu. W tym roku przyznano jedynie tytuł najlepszego absolwenta w dziedzinie nauk humanistycznych Jagodzie Handzewniak.  

Jagoda to wybitna humanistka - określenie to, w szczególny sposób charakteryzuje Jagodę. Jest uczennicą o wysokiej kulturze osobistej, szerokich zainteresowaniach, dbająca o własny wszechstronny rozwój, pozytywnie nastawiona do świata, czemu niestrudzenie daje wyraz swoim zaangażowaniem w działalność na rzecz drugiego człowieka. Wielokrotnie dała się też poznać jako wybitna anglistka, uzyskując między innymi tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego OLIMPUS lub występując w charakterze tłumacza języka angielskiego na Międzynarodowym Festiwalu Wikliny.

Nagrody specjalne Rady Pedagogicznej otrzymali: Wiktoria Kroma w kategorii Wolontariusz Roku oraz Kajetan Haliniak za wybitną, wzorową postawę uczniowską.

Wiktoria była zawsze tam, gdzie ktoś potrzebował pomocy i wsparcia. Wulkan energii, serdeczniej życzliwości, pracowitości, empatii i wrażliwości na drugiego człowieka. Wolontariusz akcji Dziewczynka z zapałkami oraz fundacji Przyjazny Świat Dziecka. Wszędzie biegiem... teraz zbiórka harcerska, potem obmyślanie jak zdobyć fanty na loterię, bo zbliża się termin koncertu charytatywnego... A tu jeszcze impreza międzypokoleniowa w szkole i spotkanie integracyjne z osobami niepełnosprawnymi w salce parafialnej. I szkolne obowiązki, które Wiktoria wypełniała wzorowo. Pomysłowość Wiktorii w pomaganiu była godna podziwu i zawsze zaskakiwała, ilekroć z błyskiem w oku przychodziła do dyrekcji, aby podzielić się nowymi przemyśleniami.

Kajetan to wyróżniający się uczeń o dużych zdolnościach organizacyjnych. W środowisku szkolnym dał się poznać jako osoba współorganizująca oraz prowadząca uroczystości. Angażował się wielokrotnie w wydarzenia szkolne, jest niewątpliwie odpowiedzialnym i pracowitym uczniem. Kajetan świetnie prezentuje się podczas wystąpień publicznych, posługując się nienaganną polszczyzną. Znajomość ortografii oraz literatury potwierdzają liczne osiągnięcia w konkursach na wysokim szczeblu. To, co wyróżnia Kajetana spośród rówieśników, to fakt, że dzięki swojemu zaangażowaniu i kreatywności niejednokrotnie sam organizował ważne imprezy szkolne nie czekając na pomoc, ani wskazówki nauczycieli. Jednym słowem - ten młodzieniec sam sobie jest sternikiem, posiada cechy wspaniałego organizatora i lidera. Kajetan to człowiek do zadań specjalnych – nie ma dla niego rzeczy niemożliwych – poproszony o pomoc nawet w ostatniej chwili zawsze wywiązuje się z powierzonych mu ważnych zadań.

Podczas obu uroczystości zakończenia roku dyrektor szkoły Dariusz Stachecki mówił w swoim wystąpieniu:

Ten rok szkolny był rokiem szczególnym. Po raz pierwszy w historii polskiej edukacji byliśmy zmuszeni zawiesić regularną pracę szkoły i pracować na odległość. Było to prawdziwe wyzwanie. Wyzwanie, z którym jednak poradziliśmy sobie doskonale. Jest to niewątpliwie zasługa nauczycieli Trójki, którzy potrafili w twórczy sposób wykorzystać swoje umiejętności w komunikacji zdalnej, w prowadzeniu lekcji online, w realizacji zadań szkoły za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. (...) Sumienna praca, zaangażowanie i determinacja nauczycieli sprawiły, że wspólnie podołaliśmy temu wyzwaniu. Bardzo Państwu za to dziękuję. Chciałbym też wyrazić wdzięczność za entuzjazm i zapał, z którym realizowaliście Państwo swoje obowiązki. Ale także za to, że potrafiliście w znakomity sposób zbudować dobre relacje z uczniami, z ich rodzicami i pomiędzy sobą. 

Chciałbym także bardzo podziękować rodzicom. Bez wsparcia i współpracy z Państwa strony sukces nie byłby możliwy. Niejednokrotnie byliście pomostem pomiędzy nami a Waszymi dziećmi, zachęcaliście i motywowaliście je do podejmowania systematycznego wysiłku. Często musieliście Państwo przeorganizować swój rozkład dnia i z pewnością poświęcić bardzo dużo czasu. Bardzo to doceniamy i serdecznie Państwu dziękujemy.

Podkreślał  kwestie bezpieczeństwa, że wciąż mamy do czynienia z pandemią, że musimy zachować szczególną ostrożność.
Podziękował także uczniom za ich wyjątkową dojrzałą i odpowiedzialną postawę, złożył życzenie udanych wakacji, przyjęcia do wymarzonych szkół.

Wszystkim składamy serdeczne gratulacje. Dziękujemy za ten rok i życzymy wspaniałych wakacji!

Więcej zdjęć znajdziecie na naszym profilu Facebook.