Aktualności

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w zespołach klasowych za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Na spotkaniach wychowawcy podsumują roczną pracę i przedstawią wyniki klasyfikacji.

Skromne uroczystości ukończenia I etapu edukacyjnego dla uczniów klas trzecich oraz ukończenia szkoły przez uczniów klas ósmych odbędą się w piątek 26 czerwca 2020 r. bez udziału gości i rodziców, w obecności jedynie dyrekcji szkoły i wychowawców na boisku szkolnym w warunkach reżimu sanitarnego.

Na godzinę 9:00 zapraszamy uczniów klas trzecich, a na godzinę 10:00 uczniów klas ósmych. Podczas uroczystości zostaną wręczone nagrody oraz świadectwa.

Uczniowie pozostałych klas będą mogli odebrać świadectwa szkolne w piątek, 26 czerwca br., według następującego harmonogramu:

godzina Wejście główne Wejście boczne
od strony parkingu osiedlowego
Wejście przy patio
od strony Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych
Wejście boczne
od strony boiska szkolnego
9:00 - 9:30

1a – Alina Adamiak

1b –Żaneta Mazurkiewicz - Kleszcz

1c – Magdalena Plura

1d – Paulina Lisek 
2 a – Renata Oględzińska  ---
9:40 - 10:10

2b – Ewelina Kaczałka

2c – M. Gałązka – Hermanowska

7a – Aneta Gorgoń – Matera

7b – Marlena Jarczewska 
2d – Urszula Paluch  ---
10:20 – 10:50

5a – Marzena Lemańska

5b – Dorota Kuźniewska

5c – Arleta Kucz

5d – Anna Przybylska
5e – A. Antoniewicz - Kaszczyńska  ---
11:00 – 11:30

6a – W. Żurawska - Kozłowska

6b – Andrzej Rucioch

6c – Krzysztof Hałas

6d – Anna Adamczak
 6e – Jan Klimko 6f – Justyna Buczkowska

Wręczanie świadectw odbędzie się na powietrzu. Stanowiska przy których będą wydawane świadectwa będą systematycznie odkażane. Wychowawcy klas będą wręczać dokumenty w rękawiczkach i maseczkach ochronnych. Podczas odbioru uczniowie zobowiązani są do zakrycia ust i nosa, najlepiej za pomocą maseczki. Należy bezwzględnie zachować dystans społeczny (odstęp) 2 m. Po odebraniu świadectw, nagród i innych dokumentów, prosimy o udanie się bezpośrednio do domu. Wrażeniami z koleżankami i kolegami będzie można podzielić się za pomocą mediów społecznościowych.

Uczniowie, którzy nie będą mogli odebrać świadectw w dniu zakończenia roku szkolnego, będą mogli to zrobić w sekretariacie w trakcie wakacji.

 

A4 Infociacho