Aktualności

 

Zwrot podręczników

 1. Zwrot podręczników odbywa się według ustalonego harmonogramu.
 2. Każdy uczeń oddaje komplet podręczników zapakowany w worek foliowy - tzw. reklamówkę.
 3. Do reklamówki należy włożyć kartkę z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasą.
 4. Podręczniki będą odbierane w tzw. strefie ucznia dostępnej przy bocznym wejściu do szkoły (po prawej stronie, od strony parkingu osiedlowego).
 5. Podczas oddawania podręczników należy zachować odpowiedni dystans społeczny (minimum 1,5 m.)
 6. Pracownik szkoły przyjmujący zapakowany zestaw podręczników sprawdza kompletność zestawu, włożoną kartkę z nazwiskiem i odnotowuje zwrot na liście.
 7. Odebrane podręczniki przechowywane są w wyznaczonym miejscu przez minimum 72 godziny, a następnie ich zwrot odnotowuje się w systemie komputerowym.

Uwaga!
Uczniowie zobowiązani są do zdania kompletu podręczników. Jeżeli podręcznik się zagubił lub uległ zniszczeniu, uczeń ma obowiązek zakupić i oddać go w dobrym stanie. Będzie można dokonać tego podczas wakacji, by w pierwszych dniach września rozliczyć się z braków.

 

Zwrot kluczy do szafek uczniowskich

 1. Każdy uczeń zobowiązany jest opróżnić szafkę i zdać klucz do niej.
 2. Zwrot kluczy i opróżnienie szafek odbywa się przy okazji zwrotu podręczników szkolnych, według ustalonego harmonogramu.
 3. Uczniowie dokonujący zwrotu kluczy wchodzą do budynku szkoły bocznym wejściem (po lewej stronie, od strony boiska szkolnego) do wydzielonej strefy ucznia, a następnie w asyście kierownika gospodarczego lub upoważnionego przez niego pracownika obsługi udają się do właściwej szafki.
 4. Podczas zwrotu kluczy dokonywana jest ocena czystości i stanu technicznego szafek pod nadzorem kierownika gospodarczego.
 5. Szczegółowe informacje na temat obowiązków użytkowników szafek oraz kluczy i zasad użytkowania szafek znajdują się w Regulaminie korzystania z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.
 6. Podczas oddawania kluczy należy zachować odpowiedni dystans społeczny (minimum 1,5 m.)
 7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia klucza i/lub kłódki uczeń ponosi koszt jej wymiany.
 8. Po opróżnieniu szafek i zdaniu kluczy szafki podlegają dezynfekcji przez pracowników obsługo szkoły.

 

Odbiór rzeczy pozostawionych przez uczniów klas I-III

 1. Odbiór rzeczy odbywa się przy okazji zwrotu podręczników szkolnych pod nadzorem wychowawcy klasy, według ustalonego harmonogramu.
 2. Wychowawcy klas przygotowują pozostawione przez uczniów rzeczy do odbioru w strefie ucznia/rodzica.
 3. Uczniowie podchodzą do strefy ucznia/rodzica zlokalizowanej w budynku szkoły przy głównym wejściu, a następnie w asyście wychowawcy klasy odbierają rzeczy pozostawione w salach lekcyjnych i w szatniach.
 4. Podczas odbioru należy zachować odpowiedni dystans społeczny (minimum 1,5 m.)

 

Harmonogram zwrotu podręczników

wtorek, 16 czerwca 2020 r.

 • 12:00 – 13:00 – klasa 1a
 • 13:00 – 14:00 – klasa 1b
 • 14:00 – 15:00 – klasa 1c
 • 15:00 – 16:00 – klasa 1d

środa, 17 czerwca 2020 r.

 • 12:00 – 13:00 – klasa 2a
 • 13:00 – 14:00 – klasa 2b
 • 14:00 – 15:00 – klasa 2c
 • 15:00 – 16:00 – klasa 2d

czwartek, 18 czerwca 2020 r.

 • 12:00 – 13:00 – klasa 3a
 • 13:00 – 14:00 – klasa 3b
 • 14:00 – 15:00 – klasa 3c

piątek, 19 czerwca 2020 r.

 • 9:00 – 10:30 – klasa 7a i 7b
 • 10:30 – 11:30 – klasa 8a
 • 11:30 – 13:00 – klasa 8b i 8c
 • 13:00 – 14:30 - klasa 6a
 • 14:30 – 16:00 – klasa 6b

poniedziałek, 22 czerwca 2020 r.

 • 9:00 – 10:30 – klasa 6c
 • 10:30 – 12:00 – klasa 6d
 • 12:00 – 13:30 – klasa 6e
 • 13:30 – 15:00 – klasa 6f

wtorek, 23 czerwca 2020 r.

 • 9:00 – 10:30 – klasa 5a
 • 10:30 – 12:00 – klasa 5b
 • 12:00 – 13:30 – klasa 5c
 • 13:30 – 15:00 – klasa 5d
 • 15:00 – 16:00 – klasa 5e

 

A4 Infociacho