Aktualności

W nawiązaniu do wcześniej przekazywanych informacji, przypominam, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach:
- 16 czerwca br. g. 9:00 – język polski
- 17 czerwca br. g. 9:00 – matematyka
- 18 czerwca br. g. 9:00 – język obcy nowożytny

Udział w egzaminie jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Egzamin będzie się odbywał w warunkach reżimu sanitarnego określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz według wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
W załączeniu znajdziecie wytyczne CKE dotyczące egzaminu ósmoklasisty oraz poglądowy plakat z najważniejszymi informacjami dla uczniów. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi.
Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godz. 9:00, dlatego proszę, aby uczniowie byli już w szkole od godz. 8:00, aby sprawnie wykonać wszelkie czynności organizacyjne, wylosować miejsca i punktualnie rozpocząć egzamin.

Czas pracy zdających wynosi odpowiednio:

  • W przypadku arkusza z języka polskiego - 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
  • W przypadku arkusza z matematyki - 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
  • W przypadku arkusza z języka obcego nowożytnego - 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

Przypominam, o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych. Można wnieść wyłącznie pióro/długopis z czarnym tuszem/ atramentem oraz linijkę na egzamin z matematyki. Przyborów nie będzie można pożyczać od innych uczniów. Można też mieć przy sobie małą butelkę wody (mniej niż 1 litr), której nie wolno stawiać na stoliku.

Uczniowie zobowiązani są do zaznaczania odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi. Ten obowiązek nie dotyczy tylko uczniów, którym przyznano odpowiednie dostosowanie warunków.

A4 Infociacho