Kolejny już raz uroczyste, noworoczne spotkanie pracowników szkoły, odbyło się w poniedziałkowe popołudnie 8 stycznia. W wydarzeniu tym uczestniczyli zaproszeni goście: Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner i ks. kanonik Andrzej Grabański  oraz Eugenia Szymczak - pielęgniarka szkolna. Mieliśmy przyjemność gościć też emerytowanych nauczycieli i pracowników Gimnazjum i "pierwszej" Szkoły Podstawowej nr 3, na czele z jej emerytowaną dyrektor Janiną Wołczak- Kozłowską.

Podczas spotkania dyrektor Szkoły Andrzej Wałęsa przypomniał najważniejsze wydarzenia i sukcesy szkoły w 2017 roku – indywidualne i zespołowe osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych i na egzaminach gimnazjalnych, sukcesy w rozgrywkach sportowych i powodzeniem zakończony udział w wielu interesujących projektach edukacyjnych. Wskazał też na wielką determinację zdecydowanej większości nauczycieli w działaniach na rzecz zachowania szkoły typu gimnazjalnego w strukturze polskiej oświaty, a gdy merytoryczne argumenty nie znalazły zrozumienia u decydentów, odpowiedzialne przygotowanie placówki do nowych zadań, przekształcenia szkoły i przyjęcia do niej najmłodszych uczniów. Podkreślił, że z tego zadania wywiązali się wszyscy - zarówno kadra pedagogiczna jak i pracownicy administracji i obsługi - bez zarzutu, dzięki czemu zmiana stała się nieodczuwalna dla jej najważniejszych beneficjentów - uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. F. Szołdrskiego. 

Na Nowy 2018 Rok życzono sobie nawzajem wiele pomyślności, podtrzymania dotychczasowej wysokiej aktywności, determinacji i zapału oraz zachowania dobrej współpracy i dobrych wzajemnych relacji. "Ósemka" w numeracji roku ułożona poziomo skłania do życzenia "nieskończenie" wiele zdrowia, "nieskończenie" wielu dobrych pomysłów i skutecznej jej realizacji oraz "nieskończenie" dobrej energii i powodzenia w życiu zawodowym i rodzinnym. Wyrazy uznania i życzenia pracownikom szkoły – nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi przekazali Burmistrz Włodzimierz Hibner i ksiądz kanonik Andrzej Grabański, który szczególnie podkreślił sympatyczne relacje łączące szkołę i parafię oraz troskę nauczycieli o patriotyczne wychowanie młodych ludzi. 

Oprawę plastyczno-kulinarną spotkania przygotowali Małgorzata Haliniak, Elżbieta Dzierżyńska, Agnieszka Rajewska-Czajka, Arkadiusz Lewandowski i Hieronim Pupka. Autorkami słodkich wypieków było liczne grono nauczycielek i pracowników szkoły. Dziękujemy!

Andrzej Wałęsa