„Umiem pływać” to program Powszechnej Nauki Pływania, który skierowany był do uczniów klas trzecich naszej szkoły. Głównymi celami projektu było upowszechnienie aktywności fizycznej, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, przeciwdziałanie i korygowanie wad postawy, a także edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenu. Zajęcia odbywały się na Pływalni Miejskiej w Wolsztynie. W sesji letniej w projekcie uczestniczyli uczniowie z klasy 3b, natomiast w jesiennej – uczniowie klasy 3a i 3c.

Dzieci z przyjemnością brały udział w zajęciach na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej. Pod okiem znakomitych instruktorów trzecioklasiści nabywali, opanowywali i doskonalili umiejętności z zakresu pływania. A na zakończenie projektu każdy z uczestników otrzymał certyfikat udziału w zajęciach.

 Anna Mieleszczuk –Albrecht, Magdalenia Wartel, Joanna Witczak