Edukacja wczesnoszkolna

„Umiem pływać” to program Powszechnej Nauki Pływania, który skierowany był do uczniów klas trzecich naszej szkoły. Głównymi celami projektu było upowszechnienie aktywności fizycznej, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, przeciwdziałanie i korygowanie wad postawy, a także edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenu. Zajęcia odbywały się na Pływalni Miejskiej w Wolsztynie. W sesji letniej w projekcie uczestniczyli uczniowie z klasy 3b, natomiast w jesiennej – uczniowie klasy 3a i 3c.

Dzieci z przyjemnością brały udział w zajęciach na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej. Pod okiem znakomitych instruktorów trzecioklasiści nabywali, opanowywali i doskonalili umiejętności z zakresu pływania. A na zakończenie projektu każdy z uczestników otrzymał certyfikat udziału w zajęciach.

 Anna Mieleszczuk –Albrecht, Magdalenia Wartel, Joanna Witczak

A4 Infociacho