Świetlica

W roku szkolnym 2019/20 w naszej szkole dla dzieci uczęszczających  do świetlicy zorganizowano siedem grup świetlicowych, w tym do sześciu z nich uczęszczają dzieci z klas 1 - 3. Każda z grup pod opieką wychowawców świetlicy realizuje własny plan zajęć, zgodny z planem pracy świetlicy oferując dzieciom bogatą propozycję zajęć. Miesiąc wrzesień rozpoczęliśmy od zapoznania dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy; organizowaliśmy wiele zajęć i zabaw integrujących grupę; wspominaliśmy minione wakacje tworząc wakacyjną mapę Polski – dzieci uczyły się rozpoznawać kierunki świata, rozmawialiśmy o różnicach w ukształtowaniu terenu w poszczególnych częściach kraju, w formie zabawy dzieci poznawały położenie miast oraz symbolikę mapy.

W tym czasie powstało wiele pięknych prac plastycznych, które zdobią nasze sale oraz gazetki ścienne przy salach świetlicowych. Dzieci miały również okazję nabyć nowe umiejętności  podczas zajęć kulinarnych organizowanych w świetlicy.

Nie zabrakło również czasu na odrabianie zadań domowych oraz naukę piosenek, lecz przede wszystkim był to czas na dobrą zabawę w grupie rówieśników oraz relaks po trudach nauki.
Wrzesień zakończyliśmy świętując Dzień Chłopaka 

wychowawcy świetlicy

A4 Infociacho