Podsumowaniem tematyki zdrowego odżywiania wśród pierwszych klas był konkurs plastyczny pt. ,, Odżywiam się zdrowo i bezpiecznie”, zorganizowany na terenie szkoły. Po wstępnych eliminacjach  klasowych, wyłonionych zostało dwanaście uczennic. Dnia 22 listopada 2017 roku po zajęciach lekcyjnych przystąpiły do konkursu. Czy wszystkie zrozumiały temat i potrafiły go wyrazić w swojej pracy? To sprawdzała grupa starszych uczniów tej szkoły wraz z przewodniczącą jury i zarazem opiekunem Samorządu Uczniowskiego Panią Renatą Orlicką. Jury konkursowe brało pod uwagę umiejętność wyboru tematyki pracy, jakość wykonania i pomysłowość. Dzięki niej wyłoniono następujących zwycięzców:

1 miejsce zdobyła Michalina Mnich z klasy 1 C

2 miejsce - Malwina Kania z klasy 1 B

3 miejsce - Natalia Łangowicz z klasy 1 B

Wyróżnienie otrzymały:  Jagoda Bochniak (kl. 1A), Patrycja Błażejczyk  (kl. 1A), Julia Chmiel ( kl. 1A), Basia  Szulc (kl. 1B). Pozostałe uczennice dzielnie walczyły o czołowe miejsca, a były to: Maja Jędrzejczak, Alicja Napierała, Joanna Kałek, Natalia Tomczak i Kornelia Czapla. Serdeczne gratulacje należą się wszystkim uczestnikom konkursu.  Dlatego Pan Dyrektor Andrzej Wałęsa wręczył każdej z uczennic, biorącej udział w konkursie - dyplom i upominek.
Szczególne podziękowania należą się Radzie Rodziców, która ufundowała nagrody, a jury za integrację z najmłodszymi klasami tej szkoły. 

Organizator konkursu : Izabela Olszewska