Aktualności

W środę, 19 czerwca o godz. 13:00 obyła się uroczystość zakończenia nauki przez uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Miała ona szczególny, historyczny charakter, gdyż absolwenci są pierwszym rocznikiem, który opuszcza mury Trójki po reformie edukacji. 

Fakt ten podkreślał w swoim wystąpieniu Dariusz Stachecki. Mówił także, że misją naszej szkoły jest kształcenie i wychowanie uczniów oparte na solidaryzmie i kooperacji oraz wyposażenie w wiedzę i uniwersalne kompetencje na najwyższym poziomie, aby stali się aktywnymi, twórczymi i wrażliwymi członkami globalnego społeczeństwa w zróżnicowanym kulturowo świecie oraz jak najlepiej, wykorzystując własny potencjał, potrafili łatwo dostosowywać się do szybko zmieniającej się rzeczywistości, ucząc się przez całe życie. Następnie złożył podziękowania na ręce grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi oraz podziękował za wsparcie rodzicom, bo to dzięki niemu oraz współpracy z nauczycielami jest możliwe stworzenie przestrzeni, w której nasze dzieci nie tylko zdobywają wiedzę, ale także rozwijają swoje talenty, realizują pasje i kształtują postawy. Na zakończenie wystąpienia złożył życzenia udanych wakacji oraz przyjęcia do wymarzonych szkół średnich.

Gośćmi uroczystości byli Maria Wysocka - Raginia– naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Radę Rodziców reprezentowały Joanna Trochimowicz - przewodnicząca i Marlena Nowaczyk - sekretarz Rady. Wśród gości zabrakło długoletniego dyrektora naszej szkoły Andrzeja Wałęsy, który zmarł 10 kwietnia. Jego pamięć na prośbę dyrektora Dariusza Stacheckiego wszyscy zgromadzeni na uroczystości uczcili minutą ciszy.

Świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej nr 3 otrzymali: Barbara Julia Sadowska, Laura Maria Trębacz, Martyna Szkuta, Dawid Jakub Dobrzyński, Zuzanna Maria Grablewska, Julia Magdalena Przygocka, Łukasz Śniadecki, Julia Robert, Iga Maria Bielawska, Zofia Maria Czajka, Zofia Hałas, Dominika Anna Chwalisz, Daria Magdalena Chwalisz, Patrycja Dominika Starkowska, Marcelina Maria Majka, Weronika Jórek, Fiona Zuzanna Papierz, Roksana Badura, Zofia Anna Łukaszewicz, Izabela Sylwia Spychała, Katarzyna Aldona Gołdyn, Zofia Magdalena Pawlak, Sergiusz Korbanek, Miłosz Woźniak, Julia Agnieszka Bombelek, Vanessa Malicka, Miłosz Wieczorkiewicz. Do rodziców absolwentów kończących szkołę z wyróżnieniem Rada Pedagogiczna wystosowała specjalny list gratulacyjny.

Najlepszy wynik w konkursie Kangur Matematyczny na poziomie klas ósmych uzyskał Dawid Dobrzyński.

Najlepszym absolwentom w imieniu Burmistrza Nowego Tomyśla wyróżnienia „Złoty Wawrzyn” wręczyła Maria Wysocka – Raginia. Otrzymali je: Barbara Julia Sadowska, Laura Maria Trębacz, Martyna Szkuta, Julia Robert, Iga Maria Bielawska, Zofia Maria Czajka, Dominika Anna Chwalisz, Daria Magdalena Chwalisz, Roksana Badura, Katarzyna Aldona Gołdyn, Zofia Anna Łukaszewicz, Zofia Magdalena Pawlak, Izabela Sylwia Spychała, Fiona Zuzanna Papierz.

Uczniowie, kończący szkołę z najwyższą lokatą w nauce otrzymali specjalne dyplomy potwierdzające to osiągnięcie:

  • 5 lokatę w nauce ze średnią ocen 5,28 uzyskała Iga Bielawska
  • 4 lokatę w nauce ze średnią ocen 5,35 uzyskała Fiona Papierz
  • 3 lokatę w nauce ze średnią ocen 5,44 uzyskała Julia Robert
  • 2 lokatę w nauce ze średnią ocen 5,56 uzyskała Laura Trębacz
  • 1 lokatę w nauce ze średnią ocen 6,00 uzyskała Barbara Sadowska

Basia Sadowska otrzymała również specjalną statuetkę Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Najlepsza Absolwentka w imieniu wszystkich ósmoklasistów pożegnała się z naszą szkołą, a uczniowie zaprosili wszystkich do obejrzenia poloneza w wykonaniu Absolwentów.

I w ten oto sposób tanecznym krokiem opuścił mury naszej szkoły pierwszy rocznik absolwentów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

 

A4 Infociacho