Aktualności

Kwiecień nazywany jest miesiącem zdrowia, ponieważ właśnie wtedy przypada Światowy Dzień Zdrowia, który każdego roku obchodzony jest 7 kwietnia. Od tego dnia klasy czwarte i piąte szczególną uwagę zwróciły na swoje zdrowie. W ramach programu edukacyjnego „Trzymaj Formę” uczniowie rozwiązywali krzyżówki i zagadki, tworzyli plakaty promujące zdrowy styl życia, szukali pomysłów na zbilansowane i pożywne śniadania. Wszystkie wykonywane zadania miały jeden cel: eliminowanie niewłaściwych nawyków odżywiania wśród młodych ludzi oraz zmotywowanie ich do aktywności ruchowej.

Zapraszamy do obejrzenia efektów pracy klas: 4b, 4c, 4d, 5b, 5e i 5f na łącznik naszej szkoły i zachęcamy wszystkich do stosowania w codziennym życiu informacji zawartych na wystawie.

Wszystkim czwartoklasistom i piątoklasistom dziękujemy.

Marlena Jarczewska, Arleta Kucz,  Alicja Mieleszczuk

A4 Infociacho