Aktualności

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu zaprasza uczniów klas szóstych Gminy Nowy Tomyśl do kontynuacji nauki w roku szkolnym 2019/2020 w nowatorskich oddziałach klas siódmych oddziale z dodatkowym modułem „Laboratorium STEAM” oraz oddziale dwujęzycznym. Zapraszamy także uczniów obecnych klas szóstych do kontynuacji nauki w naszej szkole w oddziale z podstawowym ramowym planem nauczania.
Na poziomie klas piątych tworzymy oddział klasy sportowej o specjalności koszykówki dla dziewcząt i siatkówki dla chłopców. Organizujemy również oddział klasy specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym na poziomie szkoły podstawowej.

 Wybierz oddział z dodatkowym modułem:

Zajęcia w tym oddziale będą prowadzone w oparciu o metodę, która polega na łączeniu w procesach dydaktycznych pięciu głównych obszarów: nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. Stawia ona ucznia w roli badacza, odkrywcy, projektanta i wykonawcy, który wykorzystuje naukę, technologie, inżynierię, sztukę i matematykę do tworzenia własnych rozwiązań, projektów i innowacji. Praca metodą STEAM należy do najbardziej efektywnych współczesnych metod kształcenia, cieszącą się dużą popularnością w USA i krajach Europy Zachodniej. Pierwotnie koncepcja ograniczała się jedynie do przedmiotów ścisłych, rozwijających twarde kompetencje (hard skills), lecz wymogi współczesności (m.in. konieczność sprawnej komunikacji, umiejętność zarządzania czasem i stresem) spowodowały uzupełnienie tego zestawu o kompetencje miękkie (soft skills). Rola przedmiotów ścisłych i przyrodniczych jest nadal dominująca, lecz w koncepcji STEAM oswojona umiejętnościami osobistymi i społecznymi. W ten sposób dzieci rozwijają się w harmonijny sposób, lepiej rozumiejąc relacje między dziedzinami nauki i mogą skuteczniej budować trwalsze powiązania między nimi. Uczniowie w znakomity sposób nabywają pełen wachlarz kompetencji kluczowych XXIw. Silny akcent kładziemy tu na pracę projektową, problemową i grupową.

Idea utworzenia i realizacji tego oddziału idealnie wpisuje się w naszą współpracę z prof. Marleną Plebańską z Uniwersytetu Warszawskiego, która z ramienia UW zgodziła się objąć naszą inicjatywę patronatem. Ponadto dobra współpraca z Poznańskim Centrum Superkomputerowo Sieciowym zapewnia realizację treści modułu na wysokim poziomie.

Co nas wyróżnia?

  • wsparcie naukowo - badawcze Poznańskiego Centrum Superkomputerowo - Sieciowego
  • opieka merytoryczna Uniwersytetu Warszawskiego
  • każdy uczeń otrzyma do swojej wyłącznej dyspozycji iPada
  • elementy robotyki w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne
  • nowoczesne metody i formy kształcenia
  • praca w wysokiej jakości nowoczesnych laboratoriach przedmiotowych
  • praca z zestawami Lego Mindstorms, BeCreo, MicroBit, Arduino, Abilix Krypton, mBot, mBot Ranger, OzoBot Evo i wiele innych

Oddział dwujęzyczny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu jest jedynym tego typu oddziałem prowadzonym w szkołach podstawowych Gminy Nowy Tomyśl.

Domeną oddziału dwujęzycznego jest intensywna nauka języka angielskiego (5 godzin tygodniowo w cyklu dwuletnim) oraz to, że część treści programowych historii i geografii prowadzona jest w języku angielskim. Uczeń nie tylko zgłębia tajniki języka, ale zdobywa rzeczywiste kompetencje językowe na najwyższym poziomie.

Dokumenty potrzebne do rekrutacji znajdziecie w dziale REKRUTACJA.

Zapraszamy także na DRZWI OTWARTE, które odbędą się 4 kwietnia 2019 r. o godz. 16:00

Dariusz Stachecki

A4 Infociacho