Przed tegoroczną reformą edukacji jako Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego byliśmy uznawani za najbardziej scyfryzowaną szkołę w kraju, a nasze rozwiązania i doświadczenia w zakresie kompleksowego i świadomego wykorzystania nowoczesnych narzędzi, technologii i innowacyjnych metod kształcenia w procesie edukacyjnym stawiane były za wzór. Ten sam kierunek działań pragniemy utrzymać po przekształceniu się w szkołę podstawową.

Dlatego z radością chcemy poinformować, że nasza Szkoła została zakwalifikowana do projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”, zainicjowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu planuje się stworzenie unikalnej w skali kraju regionalnej sieci edukacyjnej w oparciu o wojewódzką infrastrukturę techniczną i szerokopasmowy internet oraz wybudowanie sieci Wi-Fi w budynkach szkolnych oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych w cyfrowe narzędzia dydaktyczne takie jak m.in.: laptopy, tablety, wspierające realizację zajęć z wykorzystaniem TIK. 

W ramach Projektu zaplanowano również następujące formy wsparcia szkół: 

 • Projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych, z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z uczniem, pracy metodą projektu oraz metodą wyprzedzającą, a także różnych form pracy z zastosowaniem komputera i Internetu. Będą to między innymi:
  • Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski
  • Cyfrowa mapa Dorzecza Warty
  • Akademia Kształcenia Wyprzedzającego
  • Klasy Akademickie
  • Ligi Przedmiotowe
  • Uczniowskie Laboratoria Informatyczne
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym przede wszystkim w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych, stosowania aktywnych metod pracy z uczniem oraz wykorzystania TIK w kształceniu.
 • Stworzenie wewnątrzszkolnej sieci internetowej umożliwiającej podłączenie szkół do regionalnej sieci edukacyjnej, stworzenie wielofunkcyjnej platformy edukacyjnej, dostarczenie do szkół zestawów pomocy naukowych niezbędnych do realizacji zadań uczniowskich.
 • Budowę sieci Wi-Fi w szkołach oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych w cyfrowe narzędzia dydaktyczne takie jak m.in.: laptopy, tablety; wspierające realizację zajęć z wykorzystaniem TIK.
 • Stworzenie aplikacji cyfrowych umożliwiających kontynuację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkołach po zakończeniu Projektu.

Liczymy na to, że udział w projekcie umożliwi zaoferowanie naszym uczniom całego wachlarza ciekawych zajęć edukacyjnych, pozwoli jeszcze bardziej rozwinąć ich kompetencje cyfrowe, zapewnić najwyższy standard wyposażenia szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne oraz utrzymać pozycję lidera w tej dziedzinie.

Dariusz Stachecki