Świetlica

Grupa świetlicowa w dniu 11 stycznia otrzymała dyplomy potwierdzające udział uczniów w Programie Akademia Bezpiecznego Puchatka. Warunkiem otrzymania dyplomu było zdanie testu potwierdzającego ich wiedzę na temat bezpieczeństwa w szkole, na wycieczkach oraz w Internecie. Szkoła natomiast otrzymała certyfikat, który jest wywieszony w świetlicy szkolnej.

Gratulacje dla uczniów za ich wytrwałość oraz chęć zdobywania wiedzy. 

Magdalena Plura

A4 Infociacho