Aktualności

W poniedziałek, 7 stycznia 2019 odbyło się uroczyste, spotkanie noworoczne pracowników szkoły. Zaroszenie przyjęli dostojni goście: Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner, wiceburmistrz Andrzej Wałęsa, ks. kanonik Andrzej Grabański oraz przewodnicząca prezydium Rady Rodziców Joanna Trochimowicz. Mieliśmy przyjemność gościć też emerytowanych nauczycieli i pracowników naszej szkoły.

Tegoroczne spotkanie noworoczne miało szczególny charakter, gdyż po raz pierwszy w nowej roli – zastępcy burmistrza Nowego Tomyśla wziął w nim udział Andrzej Wałęsa, wieloletni dyrektor naszej szkoły. 

Podczas spotkania Dariusz Stachecki przypomniał, że 2018 rok był pełen nowych wyzwań związanych między innymi z reformą edukacji i przekształcaniem szkoły w szkolę podstawową, że stały przed nami nowe zadania, z których jednak wywiązaliśmy się wzorowo. Przebiegał też pod hasłem 100. rocznicy odzyskania niepodległości i to także z tej okazji podejmowano w szkole mnóstwo różnorodnych inicjatyw. Ubiegły rok był pełen sukcesów, których autorami byli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Burmistrz Włodzimierz Hibner przypomniał także, że w ubiegłym roku została oddana do użytku po termomodernizacji hala sportowa naszej szkoły.

Dariusz Stachecki podziękował wszystkim za dobrą współpracę, zaangażowanie i aktywność w ubiegłym roku i przekazał najlepsze życzenia pomyślności na Nowy Rok 2019.

Wyrazy uznania i życzenia pracownikom szkoły przekazali Burmistrz Włodzimierz Hibner, zastępca burmistrza Andrzej Wałęsa i ksiądz kanonik Andrzej Grabański.

Następnie wszyscy wzajemnie przekazywali sobie najlepsze życzenia. Spotkanie było też okazją do  wysłuchania pięknego koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu uczennic naszej szkoły.

Oprawę plastyczno-kulinarną spotkania przygotowali Małgorzata Haliniak, Malwina Beyga, Elżbieta Dzierżyńska, Agnieszka Rajewska-Czajka i Arkadiusz Lewandowski. Autorkami słodkich wypieków było liczne grono nauczycielek i pracowników szkoły.

Nad warstwą muzyczną czuwał Piotr Witczak.

Serdecznie dziękuję za wzorowe przygotowanie uroczystości!

 

Dariusz Stachecki

A4 Infociacho