Edukacja wczesnoszkolna

Wzorem ubiegłego roku uczniowie edukacji wczesnoszkolnej przystąpili w środowe popołudnie 28. listopada 2018  do konkursu plastycznego pt. ,,Odżywiam się zdrowo i bezpiecznie”. Po wstępnych eliminacjach  klasowych, wyłonionych zostało dwudziestu czterech uczniów.  Czy wszyscy zrozumieli temat i potrafili go wyrazić w swojej pracy? To sprawdzali nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wraz z przewodniczącą jury Urszulą Paluch. Jury konkursowe brało pod uwagę umiejętność wyboru tematyki pracy, jakość wykonania i pomysłowość.

Dzięki niej wyłoniono następujących zwycięzców:

1 miejsce zdobyły:  Martyna Steinke - kl. 1A

                                     Jagoda Bochniak- kl. 2 A

2 miejsce -             Nikola Sinkiewicz- 1 C

                                    Natalia Tomczak – 2 C

3 miejsce -             Laura Bańkowska – 1 D

                                    Joanna Kałek- 2 B 

Wyróżnienia:       Bartosz Mrozik – 1 C

                                    Patrycja Błażejczyk – 2 A.          

             Serdeczne gratulacje należą się wszystkim uczestnikom konkursu. Dlatego Pan Dyrektor Dariusz Stachecki wręczył każdemu uczestnikowi konkursu - dyplom i upominek. Wszystkie prace uczniów zostały wystawione na tablicy ściennej na korytarzu pierwszego piętra szkoły naprzeciw świetlicy głównej.
Szczególne podziękowania należą się Radzie Rodziców, która ufundowała nagrody dla wszystkich. 

Izabela Olszewska, Urszula Paluch

  

A4 Infociacho