Aktualności

W piątek, 22 czerwca 2018 r. o godzinie 15:00 w odbyła się uroczystość zakończenia nauki przez uczniów klas trzecich gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Tomyślu. W związku z trwającą termomodernizacją naszej hali sportowej, Dzięki uprzejmości Jakuba Skrzypczaka mogliśmy gościć w murach Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu. Na płycie hali zasiedli absolwenci, na widowni ich rodzice, a w loży honorowej nauczyciele i zaproszeni goście: dr Włodzimierz Hibner - Burmistrz Nowego Tomyśla, Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotymyski, Marcin Brambor – przewodniczący Rady Miejskiej, Zbigniew Markowski - Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej i radny Rady Powiatu, Artur Łoziński – dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji. Radę Rodziców reprezentowali przewodniczący Jeremiasz Pawlak i Beata Tobys.

Po powitaniu gości głos zabrał dyrektor gimnazjum Andrzej Wałęsa, który podsumował trzyletnią pracę dzisiejszych absolwentów w naszej szkole. Podkreślił wszechstronną aktywność uczniów, którzy przez trzy lata nauki w naszej szkole mogli brać udział w ogromnej liczbie projektów, konkursów i rozmaitych aktywnościach. Dyrektor pogratulował znakomitych osiągnięć w konkursach przedmiotowych i znakomitych wyników sportowych, które są dziełem tegorocznych absolwentów, wymieniając z nazwiska autorów tych nieprzeciętnych sukcesów.

Dyrektor zwrócił także uwagę, na to, że nasza szkoła było miejscem kształtowania się osobowości dzisiejszych absolwentów, że każda aktywność związana była z emocjami, dzięki którymi każdy z nas stawał się bogatszy i dojrzalszy.

Andrzej Wałęsa skierował także słowa podziękowania do rodziców, którzy zawsze chętnie wspierali pracę szkoły oraz w stronę grona pedagogicznego i pracowników administracji i obsługi. To dzięki ich sumiennej pracy i zaangażowaniu możliwy był sukces, jaki niewątpliwie odnieśli nasi absolwenci.

Podczas uroczystości wręczono wiele nagród i wyróżnień. Na mocy przepisów przejściowych Absolewnci otrzymali świadectwa ukończenia gimnazjum, mimo, że w ostatnim roku nauki uczęszczali do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem otrzymali: Zofia Lange, Maksymilian Fabian, Ewelina Zawarta, Natalia Bryza, Olga Madej-Le, Adam Darmonos, Karol Kandulski, Emilia Dankowska, Emilia Dębska, Miłosz Gendera, Nikola Dominiak, Mateusz Karbownik, Julia Klimko, Zuzanna Jakubowska, Kaja Mika, Oliwia Gniadek, Zuzanna Piotr, Anita Poprawska, Anna Srokowska, Zuzanna Bąkowska, Olga Buda, Bruno Czepukowicz, Klaudia Dominiak, Agata Golon, Julia Jerzewska, Amelia Kasperkiewicz, Paulina Laufer, Martyna Rupa, Weronika Wesołek, Bartosz Ewiak, Cezary Ewiak, Weronika Konieczna, Łukasz Jurga, Karolina Wakulewicz, Sandra Ewa Fabian, Weronika Łukaszewska, Marcel Szymański, Bartosz Bartol, Hubert Boguszyński, Hanna Bożek, Iga Buda, Filip Frąckowiak, Sebastian Jagiełło, Aleksandra Jundziłł, Wiktoria Korber, Michał Marek, Julia Opaska, Amadeusz Pankowski, Jan Pietrzak, Mateusz Ratajczak, Katarzyna Schulz, Mateusz Sierant, Zofia Siębor, Samanta Skrzypczak, Olga Słowińska, Aleksandra Spychała, Marta Spychała, Klaudia Szczecińska, Natalia Szczygielska, Kamil Wieczorek, Andrzej Wilkoszarski, Mikołaj Wolanin, Wiktoria Tomczak, Justyna Krukowska, Wiktor Błachowiak, Adrian Grześkowiak, Michał Nowotnik, Wiktoria Bożena Adamczak i Sara Anna Kośmider. Z okazji ukończenia Gimnazjum z wyróżnieniem rodzice tych uczniów otrzymali specjalne listy gratulacyjne.

Podziękowania i nagrody za aktywność społeczną otrzymali: Zofia Lange, Klaudia Krzyźlak, Julia Pawlik, Zuzanna Jakubowska, Nikola Dominiak, Julia Przybylak, Wiktoria Przybylak, Ewelina Zawarta, Oliwia Gniadek, Kaja Mika, Julia Wicher, Marcin Weiss, Martyna Stolarz, Olga Buda, Kornelia Dolewa, Natalia Grześkowiak, Julia Jerzewska, Amelia Kasperkiewicz, Paulina Laufer, Alicja Nowacka, Weronika Wesołek, Zuzanna Bąkowska, Arkadiusz Musiał, Mikołaj Wolanin, Julia Opaska, Bartosz Bartol, Amadeusz Pankowski, Mateusz Ratajczak, Andrzej Wilkoszarski, Iga Buda, Sebastian Jagiełło, Aleksandra Jundziłł, Jan Pietrzak, Natalia Szczygielska, Filip Frackowiak, Marcel Prążyński, Wiktoria Bożena Adamczak, Zuzanna Konieczna, Sara Anna Kośmider, Marcin Michał Grocholewski, Łukasz Marciniak.

Rada Pedagogiczna wystosowała specjalne podziękowania dla rodziców absolwentów, którzy przez 3 lata nauki ich dzieci w gimnazjum wspierali szkołę w różnej formie. Otrzymali je Państwo: Ilona i Jarosław Dębscy, Dorota i Maciej Fabianowie, Ewa i Czesław Jarochowie, Joanna i Michał Krzyźlakowie, Małgorzata i Jarosław Przybylakowie, Wioletta i Grzegorz Gniadkowie, Elżbieta i Tomasz Roszykowie, Agnieszka i Tomasz Siwińscy, Wiesława i Ireneusz Weiss, Justyna Urbanowicz, Agnieszka Czepukowicz, Magdalena i Tomasz Dolewa, Beata Tobys, Katarzyna Łatka, Magdalena i Adam Musiałowie, Dorota i Jarosław Pukaccy, Monika i Grzegorz Bartolowie, Magdalena i Jacek Boguszyńscy, Julita i Mariusz Bożkowie, Justyna i Grzegorz Pietrzakowie, Jolanta i Paweł Spychałowie, Izabela i Arkadiusz Pankowscy, Honorata i Arkadiusz Herchel, Agnieszka i Przemysław Tomczak, Justyna i Grzegorz Nowotnikowie, Danuta Grocholewska, Katarzyna i Mirosław Kopeć, Aneta i Dariusz Stengert, Bogusława Marciniak.

Wyróżnienie w Konkursie Kangur Matematyczny odebrali Bruno Czepukowicz i Adam Darmonos.

Puchar Dyrektora Gimnazjum dla najbardziej usportowionej klasy w ramach Gimnazjalnej Ligi Sportowej – w kategorii dziewcząt otrzymała drużyna 3d, a w kategorii chłopców drużyna klasy 3e. Wyróżniono również najlepszych badmintonistów. Brązowe lotki otrzymali: Iga Buda, Jan Pietrzak i Patryk Gomuła. Specjalne gratulacje i upominki z rąk Burmistrza Włodzimierza Hibnera i dyrektora Artura Łozińskiego otrzymali Jakub Hajduk i Marcel Szymański, którzy zdobyli mistrzostwo Polski w siatkówce plażowej. Z tej okazji dyr. Łoziński przekazał także na ręce Andrzeja Wałęsy talon wartości 1000 zł na zakup sprzętu sportowego dla szkoły.

Uczniowie, którzy trzy razy z rzędu otrzymali świadectwo z wyróżnieniem otrzymali odznakę "Złota Tarcza" W tym roku wyróżnienie takie uzyskali: Zofia Lange, Maksymilian Fabian, Natalia Bryza, Adam Darmonos, Emilia Dankowska, Emilia Dębska, Miłosz Gendera, Julia Klimko, Oliwia Gniadek, Zuzanna Bąkowska, Olga Buda, Bruno Czepukowicz, Klaudia Dominiak, Agata Golon, Julia Jerzewska, Amelia Kasperkiewicz, Paulina Laufer, Martyna Rupa, Weronika Wesołek, Weronika Łukaszewska, Bartosz Bartol, Hubert Boguszyński, Hanna Bożek, Iga Buda, Filip Frąckowiak, Sebastian Jagiełło, Aleksandra Jundziłł, Michał Marek, Julia Opaska, Amadeusz Pankowski, Jan Pietrzak, Mateusz Ratajczak, Katarzyna Schulz, Mateusz Sierant, Zofia Siębor, Samanta Skrzypczak, Aleksandra Spychała, Marta Spychała, Klaudia Szczecińska, Natalia Szczygielska, Kamil Wieczorek, Andrzej Wilkoszarski, Mikołaj Wolanin, Wiktoria Tomczak, Wiktor Błachowiak, Michał Nowotnik. 

Wyróżnienie ZŁOTY WAWRZYN z rąk Burmistrza Nowego Tomyśla pana Włodzimierza Hibnera otrzymali: Zofia Lange, Maksymilian Fabian, Natalia Bryza, Adam Darmonos, Oliwia Gniadek, Zuzanna Bąkowska, Bruno Czepukowicz, Klaudia Dominiak, Paulina Laufer, Martyna Rupa, Weronika Wesołek, Weronika Łukaszewska, Bartosz Bartol, Hubert Boguszyński, Hanna Bożek, Iga Buda, Filip Frąckowiak, Sebastian Jagiełło, Aleksandra Jundziłł, Michał Marek, Julia Opaska, Amadeusz Pankowski, Jan Pietrzak, Mateusz Ratajczak, Katarzyna Schulz, Mateusz Sierant, Zofia Siębor, Samanta Skrzypczak, Aleksandra Spychała, Marta Spychała. Klaudia Szczecińska, Natalia Szczygielska, Kamil Wieczorek, Andrzej Wilkoszarski, Mikołaj Wolanin, Wiktor Błachowiak. Dla rodziców laureatów "Złotego Wawrzynu" przygotowano listy gratulacyjne.

Uczniowie osiągający najlepsze wyniki w nauce otrzymali dyplomy potwierdzające ukończenie Gimnazjum z odpowiednią lokatą.

Piątą lokatę w nauce ze średnią ocen 5,68 uzyskali

 • Jan Pietrzak
 • Mikołaj Wolanin

Czwartą lokatę w nauce ze średnią ocen 5,743 uzyskał:

 • Hubert Boguszyński

Trzecią lokatę w nauce ze średnią ocen 5,44 uzyskali:

 • Klaudia Szczecińska
 • Andrzej Wilkoszarski

Drugą lokatę w nauce ze średnią ocen 5,95 uzyskała:

 • Aleksandra Spychała

Pierwszą lokatę w nauce ze średnią ocen 6,00 uzyskał:

 • Michał Marek

Najlepszemu absolwentowi, medal "Złoty absolwent" wręczył starosta Ireneusz Kozecki. Otrzymał go oczywiście Michał Marek. Rodzice Michała odebrali specjalny list gratulacyjny.

Nagrodę Specjalną Rady Pedagogicznej za najlepszy wynik sportowy otrzymał Marcel Szymański, a dla najwszechstronniejszego zawodnika Bartosz Bartol. Rada Pedagogiczna nadała również tytuły najlepszych absolwentów w dziedzinach:

 • humanistycznej – Klaudii Szczecińskiej i Mikołajowi Wolaninowi
 • matematyczno - informatycznej – nie przyznano
 • przyrodniczej – nie przyznano
 • artystycznej – Paulinie Laufer
 • sportu – Jakubowi Hajdukowi

Miłym akcentem było wręczenie przez Burmistrza Nowego Tomyśla Włodzimierza Hibnera nagród Gminy II stopnia dyrektorowi Andrzejowi Wałęsie i wicedyrektorowi Dariuszowi Stacheckiemu za organizację XIV edycji ogólnopolskiej Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych.

Na zakończenie uczniów klas trzecich pożegnał Janek Wachowiak, a w imieniu Absolwentów pożegnała się z nauczycielami oraz koleżankami i kolegami Oliwia Gniadek.

Kasia Schulz i Sebastian Jagiełło zaprosili wszystkich na poloneza, którego trzecioklasiści odtańczyli na boisku szkolnym. Tanecznym krokiem udali się na ostatnie spotkanie ze swoimi wychowawcami, a potem... już na upragnione wakacje.

Z okazji rozpoczynających się wakacji, życzymy wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń, spełnienia wakacyjnych planów, wspaniałego wypoczynku i rozpoczęcia we wrześniu dalszego etapu nauki w wymarzonych szkołach.

Dariusz Stachecki 

 

A4 Infociacho