286 rocznicę urodzin Feliksa Szołdrskiego – patrona „Trójki” - świętowaliśmy w środę 30 maja na pikniku. Najpierw w formie zadań konkursowych dla wszystkich klas poczyniliśmy staranne przygotowania. W przededniu uroczystości pod hasłem Znam patrona mojej szkoły należało wykonać gazetkę ścienną prezentującą sylwetkę patrona oraz zorganizować piknik dla swojej klasy. W dniu Święta Patrona Szkoły delegacja uczniów złożyła kwiaty przed tablicą upamiętniającą Feliksa Szołdrskiego. Następnie barwnym korowodem udaliśmy się do Parku Feliksa, by tam ciekawie i twórczo spędzić czas. Czekał tam już na nas Pan Dyrektor Andrzej Wałęsa. Przygrzewające od rana słońce przysłoniło się chmurkami, by wytrwała młodzież z klasy 2g mogła się zaprezentować w okazałych XVIII-wiecznych strojach i na spacerowym rondzie w parku w formie scenki wyjaśnić nam, jaki związek ma założyciel naszego miasta z kórnicką Białą Damą oraz królem Stanisławem Augustem Poniatowskim.

 Z radością wówczas powitaliśmy wśród widowni gościa – Burmistrza Miasta Nowy Tomyśl – Pana Włodzimierza Hibnera. Nasi najmłodsi koledzy po wspólnym przemarszu przez miasto swoje piknikowe koce rozłożyli na trawie na boisku szkolnym. Wszyscy świetnie się bawili, a harcom przyglądało się konkursowe jury. Wśród zadań było wykonanie transparentu zawierającego hasło promujące Nowy Tomyśl lub założyciela miasta, laurka z urodzinowymi życzeniami dla Feliksa, koszyk piknikowy na piknik higieniczny i zdrowy, zagospodarowanie miejsca piknikowego oraz zorganizowanie zabaw na świeżym powietrzu w gronie klasy. Ważnym punktem dnia były prezentacje klas przed królem Stanisławem Augustem Poniatowskim i Feliksem Szołdrskim. Decyzją jury nagrody ufundowane przez Radę Rodziców otrzymały klasy: I miejsce -3e, II miejsce -2c, III miejsce -3b, wyróżniono klasy 1a, 1b, 1c oraz klasę 2g; nagroda specjalna przypadła artystom z klasy 3c. Urodzinowy piknik minął słodko, w miłej atmosferze, przy sprzyjającej pogodzie.
Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych dziękuje młodzieży, nauczycielom, a szczególnie wychowawcom za włączenie się w organizację tego szkolnego święta.

Anna Przybylska

djembed

djembed

djembed