Edukacja wczesnoszkolna

 

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła zdobyła certyfikat i tytuł „NOWOCZESNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA”.
W okresie od 6 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkurs „Nowoczesna Edukacja Wczesnoszkolna” zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Wzięcie udziału w konkursie podyktowane było chęcią uczestnictwa w nowej, innej formie promującej potencjał najmłodszych uczniów naszej szkoły

Celem konkursu było doskonalenie i usprawnienie procesu dydaktycznego oraz wszechstronny rozwój dzieci. Cel był realizowany w toku wykonywania zadań konkursowych ocenianych w skali 1-10.

Przewidziane przez organizatorów zadania takie jak:

  1. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji/Pogotowia Ratunkowego nt. „Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy, w drodze do szkoły i domu.”.
  2. Szkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych.
  3. Zorganizowanie międzyklasowych rozgrywek sportowych „Zdrowo! Sportowo!”.
  4. Zorganizowanie dnia wspólnego czytania pod nazwą „Czytanie łączy pokolenia”.
  5. Pogadanka na temat wakacyjnych podróży.
  6. Zorganizowanie konkursu fotograficznego pt. ,,Wiosenny spacer. Przedwiośnie w obiektywie”.
  7. Ja w przyszłości- Jaki zawód chciałbym/chciałabym wykonywać.
  8. Tolerancja na co dzień. Podobieństwa i różnice między ludźmi.

realizowane były na zajęciach edukacyjnych i poza nimi.

Wszystkie nasze, wyżej opisane działania i przedsięwzięcia zostały ocenione przez jury konkursu na maksymalną ilość punktów, tj. 100!

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
A. Mieleszczuk –Albrecht, M. Wartel, J. Witczak, I. Olszewska

A4 Infociacho