Edukacja wczesnoszkolna

W piątkowy poranek 19 maja uczniowie wszystkich klas pierwszych udali się do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu. Celem wizyty był udział w zajęciach pt. „Czytanie jest super”, zorganizowanych przez Panie bibliotekarki. Wykłady, w których braliśmy udział wytłumaczyły nam, dlaczego ważne jest czytanie. Ogromnym zaszczytem dla uczniów było pasowanie na czytelników MiPBP w Nowym Tomyślu. Mieliśmy również okazję zapoznać się z zasobami naszej biblioteki., ale także poznać podstawowe zasady, które obowiązują młodych czytelników MiPBP.

Żegnając się z Paniami dzieci zapewniały, że ponownie odwiedzą to ciekawe miejsce wraz z rodzicami, by zapisać się do biblioteki i wypożyczyć książki.                                                                                           

Wychowawcy klas pierwszych

A4 Infociacho