W piątek 11 maja w Szkolnym Centrum Informacji odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy z terenu gminy Nowy Tomyśl. Gościem naszym była pani psycholog Agnieszka Mandziak z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z referatem na temat cyberprzemocy i uzależnienia od Internetu. Zjawiskiem obserwowanym u coraz młodszych dzieci, które stają się nie tylko ofiarami ale i sprawcami cyberprzemocy czyli przemocy z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych:
     - nękanie, straszenie i szantażowanie w sieci internetowej,
     - wyzywanie lub poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonów komórkowych,
     - podszywanie się w Sieci pod inną osobę, kradzież tożsamości,
     - rejestrowanie, publikowanie lub rozsyłanie w Internecie ośmieszających, kompromitujących zdjęć, filmów, informacji.

Przez prawie 3 godziny wspólnie szukałyśmy sposobów radzenia sobie z w/w problemami. Dzieliłyśmy pomysłami i doświadczeniem. Mamy nadzieję, że przyniosą one pozytywne efekty w codziennej pracy. Współorganizatorem spotkania była kierownik Filii Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Tomyślu pani Aldona Szofer. Bardzo dziękujemy.

Małgorzata Gucia, Renata Kurasińska, Aldona Szofer