Samorząd uczniowski od grudnia 2022 roku prowadzi w naszej szkole szkolny turniej SUPERKLASA. Przedsięwzięcie ma ma celu integrację i aktywizację zespołów klasowych. Samorząd proponuje różnorodnie działania ogłaszając dni tematyczne. Poszczególne klasy podejmują wyzwania, włączają się do ogłoszonych akcji i zdobywają punkty. Punkty są sumowane, a ogłoszenie zwycięskiej klasy nastąpi pod koniec roku szkolnego. Zwycięzca otrzyma prestiżowy tytuł SUPERKLASA, puchar przechodni oraz nagrodę znacznej wartości ufundowaną przez Radę Rodziców.

Przedstawiamy zbiorcze zestawienie wyników turnieju SUPERKLASA w roku szkolnym 2023/2024

klasa

listopad (turniej pieśni patriotycznej)

0-15

           

podsumowanie

4a

 14,50             14,50

4b

 7,88             7,88

4c

11,88              11,88

4d

 11,75             11,75

 4e

 13,88              13,88

 

               

5a

 11,63             11,63

5b

 11,63             11,63

5c

 12,00             12,00

5d

 13,63             13,63

 

               

6a

 12,25             12,25

6b

 10,75              10,75

 6c

 10,38              10,38

6d

 14,50             14,50

 

               

7a

 12,25             12,25

7b

13,63              13,63

7c

 8,50              8,50

 

               

8a

9,13              9,13

 

W roku szkolnym 2022 - 2023 tytuł SUPERKLASA zdobyła klasa 8c pod kierunkiem pani Renaty Maciejewskiej - Kurasińskiej