W piątek 13 października o godz. 11:45 br. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Swą obecnością zaszczycili nas przedstawiciele prezydium Rady Rodziców - pani Daria Kubiatowska - Kędzia, przewodnicząca Rady Rodziców, pani Katarzyna Kroma i pan Paweł Chojnacki. Zaproszenie dyrektora szkoły przyjęło także liczne grono emerytowanych pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Uczniowie pod okiem p. Marzeny Dach - Kolanko przygotowali fantastyczny program artystyczny, który wzruszył, ale także rozbawił nas do łez. Mogliśmy wysłuchać fantastycznie wykonanych piosenek, obejrzeć występy taneczne oraz przyjrzeć się lekcji wychowawczej w "krzywym zwierciadle".  

Po zakończeniu części artystycznej głos zabrał dyrektor Dariusz Stachecki, który podziękował za miniony rok wspólnej pracy, pogratulował osiągnięć, zaangażowania i kreatywności nauczycielom oraz odpowiedzialnej i wzorowej pracy pracownikom administracji i obsługi. Podkreślił szczególną rolę edukacji w życiu każdego człowieka oraz odpowiedzialność nauczycieli za przygotowanie młodego pokolenia do życia w nowych, dynamicznie zmieniających się warunkach.

Podkreślił, że wszyscy pracownicy szkoły pracują na to, by stworzyć naszym uczniom bezpieczną i przyjazną przestrzeń do nauki, pracy i zabawy, do poznawania świata do rozwijania ciekawości i pasji. Przestrzeń do aktywności, kreatywności i twórczości. Nasze zadanie to nie tylko realizacja podstawy programowej, uczenie wiadomości i umiejętności, ale także kształtowanie postaw, uczenie tego jak się uczyć, ale także jak wątpić, jak kwestionować i krytycznie patrzeć na płynące zewsząd informacje. Jak uczyć się podczas lekcji, ale także „przy okazji” pracując w grupie, przeglądając internet, biorąc udział w wielu aktywnościach szkolnych. Ważne jest także wychowanie do wartości i kształtowanie postaw każdego ucznia. Edukacja nie jest statycznym procesem, ale dynamicznym i ewoluującym przedsięwzięciem. Dlatego stawiamy na rozwijanie kompetencji cyfrowych, nauczanie umiejętności krytycznego myślenia, wspieranie twórczego rozwoju uczniów oraz budowanie otwartości na różnorodność i współpracę.

Zwracając się do nauczycieli i pracowników administracji i obsługi powiedział: Pragnę złożyć Państwu wyrazy podziękowania i uznania za pełnienie tej zaszczytnej służby oświatowej. Za codzienną, sumienną pracę, a przede wszystkim za entuzjazm, zapał i zaangażowanie. Dziękuję wszystkim, którzy współtworzą naszą Trójkową Edukacyjną Społeczność. Dzięki Wam, kształcimy przyszłe pokolenia, otwierając przed nimi drzwi do wiedzy i możliwości. Wszyscy jesteście nieocenionymi architektami postaw i charakterów naszych uczniów, a tym samym przyszłości naszego kraju.

Następnie wręczył nagrody dyrektora szkoły - otrzymali je nauczyciele: Magdalena Basińska, Justyna Buczkowska, Marzena Dach – Kolanko, Renata Maciejewska – Kurasińska, Joanna Maizenhilder, Izabella Michalak, Karolina Nowaczyk, Małgorzata Poniedziałek, Danuta Reiman, Agnieszka Roj, Andrzej Rucioch, Jolanta Spychała, Magdalena Wartel, Joanna Witczak i Piotr Witczak oraz pracownicy administracji i obsługi: Mirosław Chłopek, Daromiła Giel, Lucyna Morawska, Paulina Piechowiak, Małgorzata Podlas, Sylwia Pyrska, Renata Rychter, Katarzyna Tuczyk.

Życzenia nagrodzonym i wszystkim pracownikom szkoły z okazji ich święta złożyła w imieniu rodziców Daria Kubiatowska - Kędzia – przewodnicząca Rady Rodziców. Usłyszeliśmy ciepłe i mądre słowa, za które bardzo serdecznie dziękujemy.

Uroczystość zakończyła się nieformalnym spotkaniem, podczas którego w miłej atmosferze przy kawie i poczęstunku można było swobodnie porozmawiać nie tylko o edukacji.

Bardzo dziękuję wszystkim za obecność, młodzieży za wykonanie wspaniałego koncertu, pani Marzenie Dach - Kolanko za przygotowanie młodzieży, panu Piotrowi Witczakowi za przygotowanie i obsługę warstwy muzycznej.

W czwartek 12 października 2023 r. w Borui Kościelnej zostały wręczone nagrody Burmistrza Nowego Tomyśla. Otrzymali je na wniosek dyrektora Trójki: Kinga Laskowska – Szofer – nauczycielka plastyki i wychowawca świetlicy oraz Maciej Pilz - nauczyciel wychowania fizycznego. Nagrodą burmistrza został także uhonorowany Dariusz Stachecki - dyrektor szkoły.