W piątek 13 października punktualnie o 09:30 rozpoczęła się uroczystość pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Wzięło w niej udział 116 odświętnie ubranych uczniów klas pierwszych, rodzice oraz goście – burmistrz Nowego Tomyśla pan Włodzimierz Hibner, oraz pani Daria Kubiatowska – Kędzia, Kamila Mitek i Sylwia Skwarcz – przedstawicielki prezydium Rady Rodziców.

Najpierw powitali pierwszaków uczniowie klas drugich, składając jednocześnie najlepsze życzenia „samych sukcesów w zdobywaniu wiedzy, dużo radości i uśmiechu oraz tego, by pobyt w szkole był najwspanialszą przygodą pełną samych najlepszych ocen i wzorowego zachowania”.

Następnie bohaterowie naszej uroczystości udowodnili, że są godni przyjęcia w poczet Trójkowiczów. Zrobili to za pomocą wierszy i piosenek. Uczniowie z klas 1b, 1c i 1e, w których realizowany jest projekt „z angielskim od pierwszej klasy” wykonali żywiołowo wesołe piosenki w języku angielskim.  Pierwszoklasiści zapewnili wszystkich uroczyście:

„Już nie jestem przedszkolaczek.
Wkładam książki w mój plecaczek
I do szkoły z nimi gnam.
Jestem uczniem mówię wam!

Nie zawiodę mojej Pani
Wszystkie lekcje odrobię dla niej
Choćby trudne, co mi tam,
Jestem uczniem mówię Wam."

A potem uczniowie stwierdzili”

„A nasz pan dyrektor uśmiecha się miło,
Strach gdzieś znikł od razu, lżej się zrobiło,
nasza pani do nas puszcza oko...
nie ma co się martwić, w szkole będzie spoko!”

Po znakomitej części artystycznej, dzieci nagrodzone burzą oklasków przystąpiły w wielkim skupieniu do ślubowania. Po raz pierwszy w naszej szkole uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.

„W obecności dyrekcji, nauczycieli, rodziców, kolegów i koleżanek na Sztandar Szkoły ślubuję uroczyście:

Sztandaru swego strzec. - ŚLUBUJĘ

Uczyć się pilnie i sumiennie wypełniać obowiązki ucznia. - ŚLUBUJĘ

Okazywać szacunek rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły i kolegom. - ŚLUBUJĘ

Strzec honoru naszej szkoły, godnie ją reprezentować. - ŚLUBUJĘ

Przynosić dumę rodzicom i nauczycielom. - ŚLUBUJĘ

Swoim zachowaniem i nauką sprawiać innym radość. - ŚLUBUJĘ”

Następnie przyrzeczenie złożyli także rodzice pierwszoklasistów, którzy zadeklarowali:

"Będę zawsze pamiętać, że dziecko jest unikalnym skarbem. Słuchać uważnie o czym mówi. Pamiętać, że każdy człowiek uczy się na błędach. Doceniać w dziecku to, co najlepsze. Przytulać je często. Cieszyć się jego dzieciństwem pamiętając, że szybko mijają lata – PRZYRZEKAMY!"

Równie uroczysty charakter miało pasowanie uczniów. Dyrektor szkoły Dariusz Stachecki, w obecności wychowawców klas Magdaleny Wartel, Joanny Witczak, Anny Mieleszczuk – Albrecht, Malwiny Paszke i Danuty Reiman pasował na uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu indywidualnie każdego pierwszoklasistę dotykając jego ramienia magicznym ołówkiem. Każdy nowo przyjęty w poczet trójkowiczów uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom.

Po uroczystym pasowaniu głos zabrała pani Daria Kubiatowska – Kędzia. Złożyła dzieciom życzenia i przekazała upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Uroczystość zakończyła się piosenką wykonaną przez wszystkich pasowanych uczniów.

Na zakończenie dyrektor Dariusz Stachecki pogratulował znakomitych występów i odświętnej atmosfery. Powiedział, że od dziś pierwszoklasiści stali się nie tylko uczniami, ale pełnoprawnymi członkami Trójkowej Rodziny. Życzył, aby ośmioletnia podróż w murach Trójki upłynęła uczniom w atmosferze wzajemnego szacunku i życzliwości, by każdy dzień spędzony w szkole był wspaniałą intelektualną przygodą pełną wrażeń i dobrych emocji.

Na zakończenie zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia grupowe.

Bardzo dziękuję paniom Magdalenie Wartel, Joannie Witczak, Annie Mieleszczuk – Albrecht, Malwinie Paszke, Danucie Reiman i Dorocie Kuźniewskiej za znakomite przygotowanie uczniów do tego ważnego święta. Dziękuję także panu Piotrowi Witczakowi za oprawę muzyczną.

Dariusz Stachecki