Uczniowie klasy 1b/a uczęszczający do świetlicy  w roku szkolnym 2022/2023 brali udział  w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym o nazwie: „Kreatywne Prace Plastyczne”. Projekt realizowany był od września 2022 do maja 2023 roku.  

Głównym celem projektu było wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci poprzez twórcze działania plastyczne oraz inicjowanie i popularyzowanie kreatywnych zabaw i dziecięcej twórczości plastycznej. Powyższe działania twórcze miały wpływ na rozwój motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci, wyobraźni oraz uwagi. 
Realizacja projektu polegała na tym, iż nauczyciel prowadzący swoją grupę minimum  raz w miesiącu  wybierał jeden konkretny post i realizował zajęcia plastyczne inspirowane blogiem. Po zajęciach nauczyciel przesyłał notatkę wg podanego wzoru i zamieszczał ją w komentarzu pod postem oznaczonym banerem KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE na stronie Facebook organizatora. Działania uczniów polegały na samodzielnym tworzeniu prac plastycznych za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.  
Udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Kreatywne Prace Plastyczne” daje możliwość naszym uczniom rozwijania własnej ekspresji plastycznej oraz dostarcza wiele radości i pozytywnych emocji.  

Na zakończenie projektu każdy uczeń otrzymał certyfikat 😊 

Honorata Bruździńska