W dniach 21 – 22 kwietnia br. w naszej szkole zorganizowaliśmy osiemnastą edycję ogólnopolskiej Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych K@SSK 2023.

Podobnie jak przed rokiem, połączyliśmy siły z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie i przeprowadziliśmy wspólne przedsięwzięcie pod nazwą K@SSK & Mrozy 2023. Edycja mazowiecka naszej konferencji już za miesiąc odbędzie się w Warszawie. Już czwarty rok z rzędu naszym partnerem organizacyjnym jest dobrze znana na rynku edukacyjnym firma Prodata

Konferencja przebiegała pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Roberta Gawła, Starosty Nowotomyskiego Andrzeja Wilkońskiego, Burmistrza Nowego Tomyśla dr. Włodzimierza Hibnera. Patronat medialny objęły: TIK w Edukacji, Tygodnik Lokalny „Nasz Dzień po Dniu” oraz Radio Poznań i NOK TV. Naszymi partnerami strategicznymi byli: Cortland Sp. z o.o. Konferencja przebiegała pod hasłem „Nasz cyfrowy świat. Społeczeństwo, człowiek, edukacja”.

Przygotowaliśmy propozycje wykładów i warsztatów dla nauczycieli wszystkich przedmiotów. W tym roku wiele uwagi poświęciliśmy sztucznej inteligencji i jej wpływowi na każdego pojedynczego człowieka oraz całe społeczeństwa, staraliśmy się sformułować wnioski dotyczące jej wpływu na edukację. Innym celem K@SSK były koncepcje nauki programowania przez 12 lat pobytu uczniów w szkole oraz praktyczne aspekty realizacji projektu „Laboratoria przyszłości”. KASSK 2023 był okazją do omówienia naszych doświadczeń wynikających z nauczania programowania na każdym etapie edukacyjnym. Istotą była też refleksja na temat internetu jako medium edukacyjnego i sposobami wykorzystania jego potencjału w pracy z młodzieżą. Podczas konferencji analizowaliśmy procesy cyfrowej transformacji szkół. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że to właśnie na nas, nauczycielach leży obowiązek przygotowania uczniów do świadomego korzystania z zasobów internetowych, do refleksyjnego i krytycznego spojrzenia nie tylko na treści, ale i metody ich udostępniania, rozbudzania krytycznego myślenia, rozwoju umiejętności selekcji i porządkowania informacji. Rozwój myślenia krytycznego, algorytmicznego i komputacyjnego był również ważnym aspektem tegorocznej konferencji.

Na XVIII KASSK przybyło wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki, oświaty i biznesu. Konferencja rozpoczęła się w piątek 21 kwietnia o godz. 09:00 w Hali Widowiskowo – Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Fekliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Powierzchnię hali zaadoptowaliśmy na ogromną przestrzeń kateringowo – wystawienniczą, a małą salę na salę plenarną. Gości powitali Justyna Suchecka znana dziennikarka edukacyjna i autorka książek oraz organizator, dyrektor szkoły Dariusz Stachecki. Symbolicznego otwarcia wraz z dyrektorem szkoły dokonał dr Włodzimierz Hibner - burmistrz Nowego Tomyśla.

O randze KASSK świadczy duże zainteresowanie ze strony gości. Ministerstwo Edukacji i Nauki reprezentował Tomasz Kulasa zastępca dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty reprezentowali Tadeusz Waczyński dyrektor delegatury Kuratorium w Lesznie oraz dr Mateusz Leszkowicz. Zaproszenie przyjęli także: Jakub Rutnicki – poseł na Sejm RP, Andrzej Wilkoński - Starosta Nowotomyski, dr Włodzimierz Hibner - burmistrz Nowego Tomyśla, Grażyna Pogonowska – zastępca burmistrza Nowego Tomyśla a także liczne grono dyrektorów szkół i placówek kulturalno oświatowych powiatu nowotomyskiego oraz długoletnich przyjaciół naszej konferencji.

Zadaniem K@SSK było przekonanie, że nowoczesne metody pracy będące elementem cyfrowej transformacji szkół zwiększa efektywność procesów edukacyjnych, pozwala rozwinąć kluczowe umiejętności w tym społeczne, wpływa na kreatywność, twórczość i aktywność dzieci i młodzieży. Praca w cyfrowym środowisku kształcenia pozwala nauczyć dzieci i młodzież współpracy w grupie, odpowiedzialności, planowania i twórczego podejścia do własnego rozwoju. Prawdziwa zmiana jakości kształcenia w trzeciej dekadzie XXI wieku jest możliwa dzięki zapewnieniu szkołom dostępu do odpowiednich, wyselekcjonowanych usług edukacyjnych dostarczanych za pomocą Internetu w chmurze w tym w formule SaaS (software as a service) opartej na istniejącej infrastrukturze naukowej. Natomiast rozwój kompetencji cyfrowych nauczyciela jest warunkiem koniecznym powodzenia tej przemiany.

Prowadząca konferencję Justyna Suchecka zaprosiła na scenę prof. Jacka Pyżalskiego, który zainaugurował konferencję wykładem „Sztuczna inteligencja w szkole – (nie)prawdopodobne scenariusze”. Profesor w swoim wystąpieniu skupił się na zastosowaniu sztucznej inteligencji w szkole. Poddał analizie postawy uczniów i ich kompetencje cyfrowe w oparciu o wyniki badań. Przedstawił kilka przykładów, jak można wykorzystać narzędzia oparte na sztucznej inteligencji w procesie nauczania i oceniania uczniów. Wskazał na możliwość tworzenia indywidualnych programów nauczania, które dostosowane są do poziomu wiedzy i umiejętności ucznia. Profesor podkreślił również, że sztuczna inteligencja może pomóc w wykrywaniu trudności uczniów, a także w diagnozowaniu problemów emocjonalnych i społecznych.

Ada Florentyna Pawlak w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na fakt, że generacja Alfa (osoby urodzone po 2010 roku) jest bardzo dobrze przygotowana do korzystania z technologii i wykorzystywania sztucznej inteligencji w codziennym życiu. Podkreśliła, że obecnie należy zmienić podejście do edukacji i dostosować ją do potrzeb nowego pokolenia, wykorzystując narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, takie jak systemy uczenia maszynowego, chatboty czy wirtualne asystentki. Pokazała również jak olbrzymi wpływ na młodzież mają wirtualni influenserzy. Wirtualni influencerzy to postacie stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji, które posiadają cechy i charakterystyki ludzi. W ostatnich latach zyskują oni coraz większą popularność na platformach społecznościowych, takich jak Instagram czy TikTok, a ich liczba rośnie wraz z rosnącą popularnością sztucznej inteligencji. Z jednej strony tacy infuenserzy, mogą stanowić źródło inspiracji i motywacji do podejmowania działań związanych z rozwojem osobistym, w tym zdrowym stylem życia czy edukacją. Mogą również wprowadzać pozytywne zmiany w społeczeństwie poprzez promowanie wartości, takich jak tolerancja czy ochrona środowiska.  Z drugiej jednak strony, mogą wprowadzać młodzież w błąd, promować nierealistyczne ideały urody czy stylu życia, co może negatywnie wpływać na młodych ludzi i prowadzić do zaburzeń odżywiania, depresji czy niskiej samooceny.

Jednym z przykładów wirtualnego influencera jest postać Lil Miquela, która na Instagramie ma ponad 3,5 miliona obserwujących. Lil Miquela jest postacią o niebieskich oczach, jasnych włosach i perfekcyjnej cerze. Współpracuje z różnymi markami i udziela wywiadów. Z kolei Shudu Gram, stworzona przez brytyjskiego fotografa Camerona Jamesa-Wilsona, jest pierwszym wirtualnym modelem z kampanii reklamowej Louis Vuitton. Wirtualni influencerzy są stosunkowo nowym zjawiskiem, ale ich popularność szybko rośnie. Młodzież powinna być świadoma, że nie są to rzeczywiste osoby i powinna zachować krytyczne podejście do przekazów, jakie od nich otrzymuje.

Innym spojrzeniem na sztuczną inteligencję w swoim wykładzie „Czy bać się sztucznej inteligencji?” podzielił się prof. Krzysztof Diks. Spojrzał na temat sztucznej inteligencji z punktu widzenia informatyka. Zwrócił uwagę na fakt, że w ostatnim czasie coraz więcej mówi się o negatywnym wpływie sztucznej inteligencji na ludzi i społeczeństwo. Jednakże, zdaniem profesora, to nie sztuczna inteligencja sama w sobie jest problemem, lecz sposób, w jaki jest ona wykorzystywana przez ludzi. Profesor Diks wskazał, że należy skupić się na kwestii odpowiedzialnego wykorzystania sztucznej inteligencji oraz na zwiększeniu świadomości społecznej na temat jej zastosowań.

Po przerwie kawowej, drugą część konferencji zainaugurował uroczysty moment „przekazania kluczy do sieci WiFi” w naszej szkole. Na kanwie ubiegłorocznych uzgodnień w Trójce została uruchomiona najnowocześniejsza sieć bezprzewodowa szóstej generacji Cambium Networks. Zaprojektowaniem, integracją i wdrożeniem zajął się nasz stały i wypróbowany partner organizacyjny – firma Prodata, która wykonała swoje usługi nieodpłatnie. Symbolicznego otwarcia i przekazania kluczy sieciowych na ręce dyrektora Dariusza Stacheckiego dokonali Sylwester Chojnacki Regionalny Dyrektor Sprzedaży, Region Europy Środkowo-Wschodniej, Cambium Networks oraz Witold Małecki – prezes firmy Prodata. Podczas konferencji mogliśmy się przekonać jak znakomicie pracuje nowa sieć umożliwiając szybkie połączenia wieluset urządzeń różniej generacji jednocześnie i to bez żadnej zadyszki czy opóźnień. Sieć przeszła gruntowne testy zapewniając nauczycielom i uczniom dostęp do szybkiego szerokopasmowego internetu z każdego miejsca w naszej szkole. Dziękujemy!

Następnie odbył się panel dyskusyjny, do którego moderatorka Justyna Suchecka zaprosiła wykładowców z pierwszego bloku wykładowego oraz prof. Macieja M. Sysłę. W rzeczowej i merytorycznej dyskusji prelegenci dyskutowali nad tym jaki wpływ ma sztuczna inteligencja na szkołę i jej rozwój. Wnioski można sformułować następująco:

  • Sztuczna inteligencja może być wykorzystana w procesie nauczania, a także w diagnozowaniu problemów emocjonalnych i społecznych uczniów.
  • SI umożliwia wprowadzenie nowych form nauczania, takich jak symulacje wirtualne czy gry edukacyjne, które są bardziej angażujące i atrakcyjne dla uczniów. Mogą one pomóc w nauce poprzez wizualizację trudnych koncepcji i interaktywność.
  • W kontekście sztucznej inteligencji należy skupić się na kwestii odpowiedzialnego jej wykorzystania oraz na zwiększeniu świadomości społecznej

Podsumowując, rozwój SI może mieć pozytywny wpływ na szkołę i jej oblicze poprzez personalizację nauczania, wspieranie nauczycieli, rozwijanie umiejętności cyfrowych, wprowadzenie nowych form nauczania i wiele innych. Jednocześnie, wprowadzenie SI wymaga uważnej i odpowiedzialnej implementacji, aby uniknąć negatywnych konsekwencji i zagwarantować, że korzyści będą przeważać nad ryzykiem.

Po panelu dyskusyjnym prof. Jacek Pyżalski udał się na spotkanie z młodzieżą naszej szkoły, aby przedstawić i przedyskutować wyniki olbrzymich międzynarodowych badań ySkills, w których brali udział nasi uczniowie.

Następnie Artur Rudnicki przedstawił koncepcję Microsoft w zakresie wspierania cyfryzacji w polskiej szkole. W kolejnym wystąpieniu wizję nauczania opartego na dostępności, współpracy, kreatywności i personalizacji przekazała Dorota Madej z Cortland.

Trzecią część konferencji otworzył prof. Maciej M. Sysło, który podjął temat laboratoriów przyszłości. To bardzo szeroko i wnikliwie przeanalizowany przez profesora obszar, który został opisany w materiałach konferencyjnych. Następnie wystąpiła autorka podręczników do informatyki Grażyna Koba, która mówiła na temat druku 3D i innych sposobach angażowania uczniów podczas lekcji informatyki. Podczas kolejnego wystąpienia dotyczącego technologii dotykowych w edukacji miała miejsce uroczysta chwila - naszą szkołę spotkało szczególne wyróżnienie - zostaliśmy pierwszą w Polsce Szkołą Partnerską Promethean. Światowy lider technologii dotykowych w uznaniu najwyższych kompetencji nauczycieli Trójki oraz umiejętnie prowadzonej polityki wdrażania i wykorzystania wielkoformatowych monitorów interaktywnych w procesie edukacyjnym, po przeprowadzonym audycie przyznał nam ten zaszczytny tytuł. Dzięki temu dołączyliśmy do elitarnego grona najbardziej zaawansowanych szkół na świecie w zakresie wykorzystania technologii interaktywnych w edukacji. Certyfikat i okolicznościową tabliczkę przekazali Robert Hubluk dyrektor Promethean na Europę Wschodnią oraz Andrzej Pietrzyk koordynator programu Ambasadorzy Promethean w Polsce.

W kolejnych wystąpieniach Konrad Wierzchowski omówił programy edukacyjne Dell: AI For Youth, Skills for Innovation, a  także innowacyjne rozwiązania sprzętowe, podkreślając koniecznośc stosowani rozwiązań biznesowych w edukacji. Następnie Tomasz Hodakowski omówił propozycje firmy Intel kierowane do sektora edukacji.

Pierwszy dzień K@SSK zakończyły dwie sesje warsztatowe, które dostarczyły uczestnikom ogromu wrażeń i były źródłem wielu twórczych inspiracji. Z niezwykle bogatej oferty warsztatowej skorzystało prawie 250 uczestników konferencji.

Na koniec obfitującego w intelektualne doznania dnia, uczestnicy, goście i partnerzy K@SSK wzięli udział w integracyjnej kolacji w Klimkowej Osadzie, gdzie przy muzyce i dobrym jedzeniu można było odprężyć się i kontynuować kuluarowe rozmowy, których wszędzie było pełno.

Drugi dzień Konferencji rozpoczął się o godzinie 10:00. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w 4 sesjach warsztatowych. W każdej sesji do swojej dyspozycji mieli aż 12 propozycji. Różnorodna tematyka warsztatów i wysoki poziom merytoryczny sprawiły, że każdy znalazł coś dla siebie.

Ostatnią część konferencji stanowił blok wykładowy, w którym Maciej Tyran i Sylwester Chojnacki omówili niezwykle ważny problem sieci bezprzewodowych w placówkach oświatowych, określając cechy dobrze zaprojektowanego środowiska sieciowo – dostępowego. W ich wystąpieniu wiele było odniesień do naszej szkoły, w której funkcjonuje wzorowo zaprojektowana i wykonana najnowocześniejsza sieć Cambium 6. Generacji. Wszyscy mieli okazję przekonać się o jej wydajności w trakcie konferencji, w której było jednocześnie obsługiwanych ponad 500 aktywnych klientów. Następnie głos zabrał Michał Grześlak, który w swoim wystąpieniu znakomicie opowiedział historię aktywności młodej dziewczyny w mediach społecznościowych i zwrócił uwagę w jaki sposób można zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci. Na zakończenie wystąpił Janusz Wierzbicki, który na konkretnych przykładach wskazywał cechy dobrych wystąpień publicznych zarówno nauczycieli jak i uczniów. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób snuć nie tylko cyfrowe opowieści.

Przygotowaliśmy 3 bloki wykładowe oraz 72 atrakcyjne warsztaty, prawie 30 wystaw i ekspozycji, które cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem uczestników. Demonstrowaliśmy najnowocześniejsze rozwiązania wspomagające proces kształcenia, angażujące metody pracy, sposoby na tworzenie projektów edukacyjnych, możliwości różnego typu robotów, rozwiązaniach VR, druku 3D, koncepcji budowy laboratoriów przyszłości, pracowni sztucznej inteligencji, multimedialnych studiów nagrań i montażu materiałów cyfrowych. Nie zabrakło także konstrukcji i rozwiązania STEAM, inteligentnych miast z modułów MODI, instrumentów pomiarowych, monitorów dotykowych i ergonomicznych mebli szkolnych umożliwiających szybkie i efektywne gospodarowanie przestrzenią edukacyjna w laboratoriach. Świetnie przygotowane stoiska naszych Partnerów przyciągały tłumy zwiedzających.

Na zakończenie głos zabrał organizator konferencji Dariusz Stachecki, który podziękował wszystkim uczestnikom za udział, wzorową postawę, dyscyplinę i entuzjazm z jakim uczestniczyli w kolejnych wykładach i warsztatach. Podziękował komitetowi organizacyjnemu, który od lat tworzą: Małgorzata Gucia, Marlena Jarczewska, Renata Kurasińska, Elżbieta Dzierżyńska, Krzysztof Hałas, Krzysztof Urbaniak, Piotr Witczak i Grzegorz Piątas.

Słowa podziękowania skierował także w stronę Partnerów, którzy wnieśli niezwykle cenny wkład w jakość nowotomyskiej K@SSK.
Usłyszeliśmy wiele miłych i pochlebne słów na temat wysokiego poziomu organizacyjnego i merytorycznego naszej konferencji i zarówno ze strony uczestników jak i naszych wykładowców i partnerów. Cieszymy się, że podobała się nasza szkoła. Odwiedzający nas nauczyciele mówili, że Trójka to piękna i nowoczesna placówka. Wszyscy podkreślali zaangażowanie organizatorów oraz wzorową postawę naszych uczniów, którzy chętnie służyli pomocą i niezbędnymi informacjami.

Dziękuję bardzo serdecznie Komitetowi Organizacyjnemu, pracownikom administracji i obsługi z panem Arkiem Lewandowskim na czele oraz licznemu gronu Młodzieży, która brała udział w konferencji, pomagała w obsłudze, w szatni i dbała o to, by nikomu niczego nie zabrakło oraz o to, by każdy mógł trafić na interesujące go warsztaty. Dziękuję Wam za ogromne zaangażowanie i wysiłek, dzięki któremu XVIII Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych mogła mieć taki właśnie charakter, przebiegać sprawnie i ciekawie.

Dziękuję także naszym partnerom organizacyjnym OEIiZK i Prodata oraz wszystkim partnerom których pełna lista znajduje się na stronie https://kassk.pl, wykładowcom, osobom prowadzącym warsztaty i prezentującym stoiska z ofertami edukacyjnymi. Dziękuję uczestnikom, którzy jak zwykle swoim entuzjazmem, niegasnącym uśmiechem sprawili, że wspólnie spędzone dwa konferencyjne dni były dla nas wszystkich niezwykłym przeżyciem.

Dariusz Stachecki