Samorząd uczniowski od grudnia ubiegłego roku prowadzi w naszej szkole szkolny turniej SUPERKLASA. Przedsięwzięcie ma ma celu integrację i aktywizację zespołów klasowych. Samorząd proponuje różnorodnie działania ogłaszając dni tematyczne. Poszczególne klasy podejmują wyzwania, włączają się do ogłoszonych akcji i zdobywają punkty. Punkty są sumowane, a ogłoszenie zwycięskiej klasy nastąpi pod koniec roku szkolnego. Zwycięzca otrzyma prestiżowy tytuł SUPERKLASA, puchar przechodni oraz nagrodę znacznej wartości ufundowaną przez Radę Rodziców.

Przedstawiamy zbiorcze zestawienie wyników turnieju SUPERKLASA w roku szkolnym 2023/2024

klasa

grudzień

(0 - 10 p.)

styczeń

(zdjęcie 0 - 5 p.  + gra 0 – 5 p.)

luty

marzec (dzień bez plecaka 0-5+ taniec 0-5)

kwiecień

maj

czerwiec

podsumowanie

4a

4

3,5 + 3,4

 6,3

3,1 + 4,8

 

 

 

25,1

4b

7

4,4+ 3,6

 7,6

 3,1 + 4

 

 

 

29,7

4c

9

4,3 + 3,9

6,8

 3 + 3,8

 

 

 

30,8

4d

6

3,9 + 4,6

 6,4

 3,5 + 3,4

 

 

 

27,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a

8

4 + 3,6

 8,1

4 + 4,5

 

 

 

32,2

5b

0

0 + 0

 4,3

 3,5 + 2,9

 

 

 

10,7

5c

0

0 + 3,6

6

 2,8 + 2,6

 

 

 

15

5d

7

4,5 + 3,3

 5,5

 3,5 + 2,5

 

 

 

26,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a

6

3,4 + 3,8

 6,9

4 + 3,8

 

 

 

27,9

6b

8

4,1 + 3,8

7,9

 4 + 3,5

 

 

 

31,6

6c

8

4,4 + 3,8

 5,9

3,5 + 3,8

 

 

 

29,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7a

0

2,5 + 2,9

 8,1

 3,1 + 3,8

 

 

 

20,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a

6

0 + 0

 4,4

 3 + 3,3

 

 

 

16,7

8b

3

0 + 0

5,9

 4,3 + 2,8

 

 

 

13

8c

9

4,5 + 4,4

 6,3

 3,5 + 4,8

 

 

 

32,5

8d

6

4 + 3,5

 7

3,8 + 3,9

 

 

 

28,2

8e

4

0 +3

 7,4

3,3 + 3,5

 

 

 

21,2