W dniach 1-3 marca br. uczniowie naszej szkoły brali udział w rekolekcjach wielkopostnych. Nauki odbywały się w trzech grupach wiekowych w kościele NSP Jezusa. Glosząca nauki to Siostra Dominikanka Vianneya z Mielżyna. Pomagały Jej dwie młode mieszkanki Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Siostry.

Temat rekolekcji to utrwalenie wiedzy o uczynkach miłosiernych względem duszy i ciała oraz zachęta do wypełniania w/w uczynków w życiu codziennym. Siostra miała bardzo dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą. Wśród uczestników, którzy wykonali prace plastyczne z klas 1-3 wylosowano nagrody. Młodzież zachęcono do napisania anonimowego listu do więźnia. Osoby,które napisały list otrzymały pamiątki. W ostatnim dniu rekolekcji uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli we Mszach Świętych. Polecaliśmy w modlitwie m.in. żyjących dorosłych i dzieci z Naszej Trójkowej Rodziny jak i osoby zmarłe m.in. śp. dyr. Andrzeja Wałęsę, nauczycieli, uczniów, pracowników i proboszczów naszych parafii. 
Czas rekolekcji to czas łaski... Ufamy, że dobrze przeżyjemy do końca Wielki Post,a na co dzień będziemy wobec siebie jeszcze bardziej empatyczni. /.../

Katecheci