W lutym przypadał Dzień Bezpiecznego Internetu. W edukacji wczesnoszkolnej po raz kolejny prowadziliśmy akcję informacyjną na temat bezpieczeństwa w Internecie. Celem zajęć było pogłębianie wiedzy dzieci na temat Internetu oraz uwrażliwienie ich na zagrożenia związane z korzystaniem z sieci, a także rozwijanie ich umiejętności poruszania się w świecie technologii komunikacyjno-informacyjnej.

Na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej uczniowie uczestniczyli w lekcjach poruszających takie tematy jak: zagrożenia w Internecie – zapobieganie, reagowanie, cyberprzemoc; dzieci w świecie gier komputerowych; jak radzić sobie z agresją elektroniczną oraz jak bezpiecznie poruszać się w sieci.

Warto korzystać z komputera jako narzędzia wspomagającego całościowe poznawanie łączące informacje z różnych dziedzin wiedzy. TIK stanowi doskonały sposób na skupienie uwagi, zaciekawienie, motywowanie uczniów do nauki. Zależy nam, by właśnie w ten sposób nasi uczniowie korzystali z technologii informacyjno-komunikacyjnych. To wspaniały sposób, by połączyć zabawę i naukę.

Sonią Halasz