Informuję, że próba egzaminu ósmoklasisty odbędzie się w naszej szkole w dniach 24 – 26 stycznia 2023 r. Egzaminy rozpoczynamy każdego dnia o godzinie 8:30, zatem proszę wszystkich ósmoklasistów o przyjście do szkoły na godzinę 8:00. Próba odbędzie się z zachowaniem wszystkich procedur egzaminacyjnych.

Po egzaminie dalsze lekcje odbędą się według obowiązującego planu lekcji. W oczekiwaniu na czwartą godzinę lekcyjną uczniowie klas 8a, 8b i 8c przebywają w stołówce szkolnej, a uczniowie 8d i 8e w świetlicy.

Listy z nazwiskami uczniów przydzielonych do poszczególnych sal zostaną udostępnione przed próbą egzaminu na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do każdej z sal.

Proszę o potraktowanie próby egzaminu bardzo poważnie. Liczę na stuprocentową frekwencję oraz odświętny ubiór. Przypominam o zabraniu długopisów z czarnym atramentem.

Klasy 4 – 7 przychodzą do szkoły w tych dniach na czwartą godzinę lekcyjną (10:55). Klasy 1-3 bez zmian.

Dariusz Stachecki