Aktualności

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 3 im. F. Szołdrskiego W Nowym Tomyślu

 na rok szkolny 2018/2019

 ZAPRASZAMY! 

JUŻ WKRÓTCE MIJA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO I ODDZIAŁU KLASY SPORTOWEJ!

Proponujemy w naszej ofercie nowe, szersze możliwości realizacji obowiązku szkolnego dla uczniów o specjalnych predyspozycjach lub dysfunkcjach:

 

  1. dla uczniów klas VII – utworzenie od roku szkolnego 2018-2019 oddziału dwujęzycznego, w którym nauczanie dwóch przedmiotów – historii i geografii prowadzone będzie w języku angielskim i zwiększona zostanie liczba godzin nauczania języka angielskiego /szczegóły rekrutacji określone są w Regulaminie w zakładce „Rekrutacja”/;
  2. dla uczniów klas VI – utworzenie od roku szkolnego 2019-2020 grupy międzyklasowej realizującej moduł poszerzonego nauczania informatyki;
  3. dla uczniów klas V – utworzenie od roku szkolnego 2018-2019 oddziału klasy sportowej dla dziewcząt o profilu koszykówki, dla chłopców o profilu siatkówki o zwiększonej do 10. liczbie godzin wychowania fizycznego /szczegóły rekrutacji określone są w Regulaminie w zakładce „Rekrutacja”/;
  4. dla uczniów klas IV – możliwość od roku szkolnego 2018-2019 nauki jako przedmiotu obowiązkowego drugiego języka obcego do wyboru spośród j. francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego;
  5. dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – od roku szkolnego 2018-2019 oddział integracyjny, w którym co najmniej trzech uczniów posiada orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia w takim oddziale;
  6. dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – od roku szkolnego 2018-2019 oddział specjalny dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Zapraszamy do analizy dokumentów, dokonania wyboru i podjęcia nauki w NASZEJ szkole!

 

A4 Infociacho