Mikołajki są dobrym momentem na to, byśmy jako wychowawcy mogli nawiązać do historii Świętego Mikołaja, na cześć którego ustanowiono to święto. Święty Mikołaj rozdał cały swój majątek ubogim, co dało początek tradycji obdarowywania innych małymi upominkami.

Mikołajki są sposobem na uczenie dzieci hojności, troski o siebie nawzajem i nauki obdarowywania ale także przyjmowania prezentów. Naszym celem, jako wychowawców klas, było tego dnia uczenie dzieci wrażliwości na potrzeby innych, poświęcania czasu i uwagi innym oraz czerpania radości z przebywania razem w świątecznym nastroju. Nauczyciele wraz ze swoimi wychowankami spędzili ten czas na wspólnym świętowaniu w radosnej atmosferze.

Nauczycielki Edukacji Wczesnoszkolnej