W środę, 9 listopada br. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu podpisane zostały umowy partnerskie na wspólną realizację projektu pn. Bibli(o)gród w ramach Programu Lokalne Partnerstwa PAFW. Partnerstwa powstają w gminach, w których realizowane wcześniej były programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Partnerstwo, które powstało w Gminie Nowy Tomyśl, na spotkaniu reprezentowali: Elżbieta Podlaszewska-Cybal – Dyrektor MiPBP, Dariusz Stachecki – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, Ireneusz Witkowski – Wiceprezes Zarządu oraz Paulina Młyńczak – Członek Zarządu z Lokalnej Grupy Działania KOLD. Do zawiązanej Grupy Inicjatywnej dołączył Park Miejski w Nowym Tomyślu, reprezentowany na spotkaniu przez p. dyrektor Ilonę Jakubowską.

W trakcie spotkania przedstawiciele partnerstw zapoznali się z zaplanowanym harmonogramem realizacji działań, z budżetem, z dotychczasowym dorobkiem Programu Lokalne Partnerstwa PAFW. Była do również okazja do wymiany doświadczeń w zakresie działań partnerskich. Kulminacyjnym momentem spotkania było oficjalne podpisanie umów partnerskich przez zaproszonych przedstawicieli.

Na zakończenie, uczestnicy spotkania wraz z koordynatorkami Różą Mleczak i Małgorzatą Kaczmarek udali się do Bibli(o)grodu, by ponownie porozmawiać o potencjale miejsca.

Celem projektu jest wspólne działanie partnerów na rzecz Bibli(o)grodu, zbudowanie długofalowego partnerstwa oraz zaktywizowanie społeczności lokalnej skupionej na kooperacji przy zagospodarowaniu przestrzeni za Biblioteką i muszlą koncertową tak, by służyła czytelnikom i mieszkańcom oraz stała się zielonym miejscem wypoczynku, spędzenia czasu i przestrzenią dla różnego rodzaju imprez i wydarzeń kulturalnych. To pierwszy tak duży projekt angażujący społeczność lokalną.

Tekst i zdjęcia pochodzą z witryny internetowej MiPBP W Nowym Tomyślu: bibliotekant.pl