W czwartek 13 października punktualnie o 10:00 rozpoczęła się uroczystość pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Wzięło w niej udział 125 odświętnie ubranych uczniów klas pierwszych, rodzice oraz goście – pani Daria Kubiatowska – Kędzia – przewodnicząca Rady Rodziców oraz pani Burmistrz Grażyna Pogonowska.

Najpierw powitali pierwszaków uczniowie klas drugich, składając jednocześnie najlepsze życzenia „samych sukcesów w zdobywaniu wiedzy, dużo radości i uśmiechu oraz tego, by pobyt w szkole był najwspanialszą przygodą pełną samych najlepszych ocen i wzorowego zachowania”.

Następnie bohaterowie naszej uroczystości udowodnili, że są godni przyjęcia w poczet Trójkowiczów. Zrobili to za pomocą wierszy i piosenek. Uczniowie z klas 1b, 1c i 1e, w których realizowany jest projekt „z angielskim od pierwszej klasy” wykonali żywiołowo wesołe piosenki w języku angielskim.  Pierwszoklasiści zapewnili wszystkich uroczyście:

„Już nie jestem przedszkolaczek.
Wkładam książki w mój plecaczek
I do szkoły z nimi gnam.
Jestem uczniem mówię wam!

Nie zawiodę mojej Pani
Wszystkie lekcje odrobię dla niej
Choćby trudne, co mi tam,
Jestem uczniem mówię Wam."

A potem uczniowie stwierdzili”

„A nasz pan dyrektor uśmiecha się miło,
Strach gdzieś znikł od razu, lżej się zrobiło,
nasza pani do nas puszcza oko...
nie ma co się martwić, w szkole będzie spoko!”

Po znakomitej części artystycznej, dzieci nagrodzone burzą oklasków przystąpiły w wielkim skupieniu do ślubowania:

„W obecności dyrekcji, nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów ślubuję uroczyście:

Wypełniać sumiennie obowiązki ucznia – ŚLUBUJĘ!

Uczyć się pilnie, być dobrym kolegą – ŚLUBUJĘ!

Dbać o dobre imię swojej klasy, szkoły i domu rodzinnego – ŚLUBUJĘ!

Przynosić dumę rodzicom i nauczycielom – ŚLUBUJĘ!

Swoim zachowaniem i nauką sprawiać innym radość – ŚLUBUJĘ!”

Następnie przyrzeczenie złożyli także rodzice pierwszoklasistów, którzy zadeklarowali:

"Będę zawsze pamiętać, że dziecko jest unikalnym skarbem. Słuchać uważnie o czym mówi. Pamiętać, że każdy człowiek uczy się na błędach. Doceniać w dziecku to, co najlepsze. Przytulać je często. Cieszyć się jego dzieciństwem pamiętając, że szybko mijają lata – PRZYRZEKAMY!"

Po ślubowaniu, głos zabrała Pani Burmistrz Grażyna Pogonowska, która pogratulowała uczniom klas pierwszych i złożyła najlepsze życzenia uczniom, rodzicom i nauczycielom. Równie uroczysty charakter miało pasowanie uczniów. Dyrektor szkoły Dariusz Stachecki, w obecności wychowawców klas Aliny Adamiak, Żanety Mazurkiewicz – Kleszcz, Magdaleny Plura, Eweliny Bańkowskiej i Joanny Maizenhilder pasował na uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu indywidualnie każdego pierwszoklasistę dotykając jego ramienia magicznym ołówkiem. Każdy nowo przyjęty w poczet trójkowiczów uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom.

Po uroczystym pasowaniu dyrektor Dariusz Stachecki pogratulował znakomitych występów i odświętnej atmosfery. Powiedział, że od dziś pierwszoklasiści stali się nie tylko uczniami, ale pełnoprawnymi członkami Trójkowej Rodziny. Życzył, aby ośmioletnia podróż w murach Trójki upłynęła uczniom w atmosferze wzajemnego szacunku i życzliwości, by każdy dzień spędzony w szkole był wspaniałą intelektualną przygodą pełną wrażeń i dobrych emocji.

Na zakończenie zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia.

Bardzo dziękuję paniom Alinie Adamiak, Żanecie Mazurkiewicz – Kleszcz, Magdalenie Plura, Ewelinie Bańkowskiej, Joannie Maizenhilder, Wiolecie Żurawskiej - Kozłowskiej za znakomite przygotowanie uczniów do tego ważnego święta. Dziękuję także panu Piotrowi Witczakowi za oprawę muzyczną.

Dariusz Stachecki

 

 foto: Anna Waberska fotografia

 

 foto: Anna Waberska fotografia