W dniu dzisiejszym, 21 września 2022 r., w przeddzień „Dnia Bez Samochodu” najmłodsza część społeczności Trójki wyposażona w kamizelki odblaskowe, odblaski, gwizdki, samodzielnie wykonane plakietki przedstawiające symbol akcji, uczciła spacerem ulicami miasta Międzynarodowy Tydzień Mobilności. Celem inicjatywy jest rozpowszechnianie wiedzy oraz znaczenia zrównoważonego transportu.

Kampania zainicjowana przez Komisję Europejską w 2002 r. zachęca mieszkańców  miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybierania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej