W czwartek, 1 września na boisku szkolnym odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. W uroczystości wzięli udział uczniowie i nauczyciele Trójki oraz bardzo liczne grono rodziców. Wspólnie odśpiewaliśmy hymn państwowy, a następnie wicedyrektor Dariusz Pilz przedstawił wszystkie klasy wraz z wychowawcami oraz przydział sal lekcyjnych. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły Dariusz Stachecki.

W swoim wystąpieniu nawiązał do wydarzeń historycznych, które miały miejsce 83 lata temu – do wybuchu II Wojny Światowej, która była dla współczesnego świata wielką tragedią. Pamięć o tym powinna być żywa, zwłaszcza w obliczu tragedii, która rozgrywa się tuż za naszymi granicami. Nasze koleżanki i koledzy z Ukrainy zmuszeni byli porzucić rodzinny dom i uciekając przed wojną trafili między innymi do naszej szkoły.

Następnie przedstawił zadania na nowy rok szkolny i wyzwania, z którymi będziemy się mierzyć – projekt „Z angielskim od 1 klasy”, „Razem w klasie”, „Laboratoria przyszłości” i inne. Podkreślił, że zależy nam, aby nasza szkoła, nasza Trójka była przyjaznym miejscem nie tylko nauki, ale realizowania swoich pasji, zainteresowań. Dlatego w miarę możliwości staramy się, aby zmieniała swój wygląd, aby była weselsza, bardziej kolorowa. Wchodząc do szkoły zobaczycie już pierwsze efekty – korytarze i klatki schodowe, przyjazną świetlicę i bibliotekę szkolną.

Na boisku szkolnym dzięki Radzie Rodziców, już za chwilę staną ławy i stoły, dzięki którym nie tylko będzie można zjeść śniadanie, ale również realizować zajęcia szkolne w formule zielonej klasy.

Zwracając się do rodziców podziękował za zaufanie i obiecał, że wyposażymy nasze dzieci w niezbędny wachlarz wiadomości i umiejętności zgodnych z podstawą programową, kluczowe kompetencje, ale także będziemy kształtować ich postawy i charaktery, budować i rozwijać wartości takie jak dobro, prawda, uczciwość, godność, szacunek i wrażliwość. Będziemy wspierać rozwój emocjonalny i fizyczny każdego ucznia. Zapewniam, że okazanego zaufania nie zawiedziemy.

Podziękował także nauczycielom za tworzenie warunków dogodnych do zdobywania wiedzy, rozwijania potencjału, ale i budowania atmosfery sprzyjającej wzmacnianiu wspólnoty szkolnej, za to, że uczą z pasją, w nowoczesny sposób. Poinformował także, że w tym roku szkolnym przyznano aż 20 nauczycielom międzynarodowy tytuł Microsoft Innovative Education Expert.

Zwracając się do uczniów, dyrektor podkreślił, że uczyć się można nie tylko z sukcesów, ale ważne jest by umieć wyciągać wnioski z błędów i porażek. Życzył wszystkim naturalnej ciekawości poznawania świata oraz odwagi i wytrwałości w realizacji założonych celów a także wielu małych i dużych sukcesów.

Po zakończeniu uroczystości uczniowie udali się do sal lekcyjnych na pierwsze w tym roku spotkanie z wychowawcami.