W bieżącym roku szkolnym Świetliki z grupy pomarańczowej brały udział w kolejnej edycji akcji PAH pod nazwą „Godziny wychowawcze ze światem”. Przez 10 miesięcy realizowały tematy zaproponowane w programie projektu, których głównym celem było poznanie globalnych współzależności i wyzwań, przed którymi stoimy jako ludzkość oraz kształtowanie postaw mających uczynić świat bardziej sprawiedliwym.

Dzięki omawianym tematom dzieci nauczyły się rozumienia solidarności i braterstwa w trosce o wspólne dobro ludzi na całym świecie. Wyjątkowa, trudna sytuacja spowodowana atakiem Rosji na Ukrainę sprawiła, że tematy związane z walką o pokój, poczuciem sprawiedliwości czy tęsknoty za własną opuszczoną ojczyzną stały się priorytetowe podczas wielu zajęć. Tym bardziej, że do Świetlików dołączyły dzieci pochodzące z Ukrainy, które potrzebowały wsparcia, akceptacji i życzliwości rówieśników. Tym samym zagadnienia poruszane wcześniej tylko w teorii znalazły praktyczne odzwierciedlenie w godnej naśladowania postawie dzieci, które zaangażowały się w pomoc swoim kolegom zza wschodniej granicy, na różne możliwe sposoby.

Dzieci wzięły wspólnie udział w zorganizowanych przeze mnie integracyjnych warsztatach artystycznych, podczas których wykonaliśmy reprodukcje dzieł ukraińskiej malarki i artystki ludowej Marii Prymachenko. Spotkanie stało się okazją do wzajemnego poznania się, jednak przede wszystkim pokazało, że język, którym się posługujemy nie musi stanowić żadnej przeszkody w działaniach mających na celu wspólne, kreatywne i pełne wzajemnej życzliwości spędzenie czasu.

Wzięliśmy też udział w przygotowaniu pięknych, kolorowych, optymistycznych laurek, które zostały dołączone do konwoju udającego się z pomocą humanitarną na granicę z Ukrainą.

Poza tematami związanymi z wojną, udział w akcji miał wprowadzić Świetliki w podstawowe globalne zagadnienia, pokazać jaki nasz świat jest obecnie, ale także pomóc kształtować postawy, dzięki którym możemy uczynić go lepszym w przyszłości. Podstawę edukacji globalnej stanowi kwestia sprawiedliwości i solidarności, zarówno w lokalnym, jak i globalnym wymiarze. Dlatego Świetliki biorące udział w projekcie poznały wartości takie jak odpowiedzialność, szacunek i otwartość.

Omawiając kolejne tematy często zaczynaliśmy od burzy mózgów, która pozwalała poznać różne zdania i opinie na poruszane tematy. Korzystaliśmy z dostępnych na stronie PAH pomocy dydaktycznych, ale sami również szukaliśmy ciekawych materiałów, filmów edukacyjnych itp. Świetliki przede wszystkim nauczyły się szacunku dla odmienności, jednocześnie traktując inność jako coś zupełnie naturalnego. Doszliśmy wspólnie do wniosku, że różnorodność wśród ludzi jest ciekawa i gdyby nie ona, życie byłoby zbyt nudne, bo nie moglibyśmy uczyć się od siebie nawzajem.

Uczniowie poznali też prawdziwe zagrożenia środowiska, wynikające z działań ludzi, którym los przyrody jest obojętny, którzy nie przykładają wagi do działań mogących wpłynąć na poprawę jej stanu. Zastanowili się co możemy zrobić, zaczynając od samych siebie, by uniknąć takich błędów w przyszłości. Dzieci poznały pojęcia takie jak efekt cieplarniany czy smog, a podczas zajęć praktycznych projektowały i konstruowały według własnego pomysłu makiety miast przyjaznych przyrodzie, pełnych terenów zielonych. Poznaliśmy też problemy związane z ograniczeniem dostępu do pożywienia - jak bardzo niebezpieczne dla organizmu może być wychudzenie i odczuwanie głodu oraz z czego mogą one wynikać w dzisiejszych czasach i jak temu przeciwdziałać. Pomocna w tym była lektura książeczki pt. „Co się dzieje, jak się nie je”, którą wspólnie czytaliśmy podczas zajęć, wyciągając ważne wnioski.

Udział w projekcie był pouczającą lekcją, pełną inspiracji, wzruszeń i przemyśleń. Z pewnością w kolejnym roku szkolnym wrócimy do zagadnień edukacji globalnej, poszerzając wiedzę i zdobywając nowe umiejętności.

 Kinga Laskowska-Szofer