W ciagu roku szkolnego uczniowie ilustrowali wybrane fragmenty Słowa  Bożego. Prace dzieci prezentowane są na łączniku na I pietrze. Zapraszamy  do zatrzymania się na chwilę duchowej refleksji...

katecheci