Uprzejmie informuję, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się w naszej szkole w terminie ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, czyli w dniach 15-17 kwietnia br.

Harmonogram egzaminów przedstawia się następująco:

  • 15 kwietnia - język polski
  • 16 kwietnia - matematyka
  • 17 kwietnia - język obcy nowożytni

Egzamin odbędzie się w identycznych warunkach, jak "diagnoza ósmoklasisty", która była próbą tego egzaminu. Zatem większość z Was napisze go w sali gimnastycznej, a uczniowie mający wydłużony czas lub inne dostosowania w sali nr 7, 200 i 201. Szczegóły znajdziecie od piątku na tablicy informacyjnej w budynku szkoły.

Egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00, dlatego bądźcie już w szkole od godz. 8:10, aby sprawnie wylosować miejsca i punktualnie rozpocząć egzamin. 

Czas pracy zdających wynosi odpowiednio:

  1. W przypadku arkusza z języka polskiego – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
  2. W przypadku arkusza z matematyki – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

  3. W przypadku arkusza z języka obcego nowożytnego – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

 

Przypominam, o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych. Można wnieść wyłącznie pióro/długopis z czarnym tuszem/ atramentem oraz linijkę na egzamin z matematyki. Możecie też mieć przy sobie małą butelkę wody (mniej niż 1 litr), której nie wolno stawiać na stoliku. Nie zapomnijcie też legitymacji szkolnej!

Życzę powodzenia!

Dariusz Stachecki

A4 Infociacho